Sidor

25 april, 2009

Jordbrukspolitik med naturen och människan i fokus

Efter åtta års förhandlingar med tre regeringar överlämnade igår civila samhället en jordbruksplattform till den sittande regeringen i Guatemala. Det är ett förslag till ny jordbrukspolitik, med människan och naturen i fokus. Dokumentet överlämnades till president Álvaro Colom under ett möte i presidentpalatset med rådet för landsbygds- och stadsutveckling.
Detta förslag är en historisk produkt. Det är första gången som organisationer från det civila samhället och regeringen presenterar ett gemensamt förslag, sade president Colom i samband med överlämnandet.

Förslaget är frukten av en lång rad förhandlingar som ett tjugotal organisationer från det civila samhället hållit såväl internt som tillsammans med jordbruksdepartementet.

De förändringar som organisationerna vill se är bland annat att regeringen i sin budget satsar lika mycket resurser på landsbygden som på stadsmiljöerna, att det finns utrymme för alternativa ekonomiska modeller som tar hänsyn till miljön och till sociala- och jämställdhetsaspekter och att politiken blir inkluderande och omfattar alla, kvinnor, män och ursprungsfolk och icke ursprungsfolk.

Bara att hoppas att denna plattform går igenom. Kanske finns det nu en mycket större press på regeringen eftersom den är så väl förankrad bland folket.

0 kommentarer: