Sidor

28 november, 2008

Avsaknaden av biologisk kunskap

Även bland de jobbar med natur är kunskapen om den bristfällig.
Ett färskt exempel från Lund rapporterat av Sydsvendskan.

Man behöver bara gå tillbaka en eller ett par generationer i tiden så kunde människor mer om vilka de arter var som man dagligdags stöter på i livet.
Idag breder artanalfabetismen ut sig och risken finns att med den tyvärr också förståelsen för naturen. Varför den är viktig och vilken roll den spelar även direkt för oss.

Om man lär sig de vanligaste arterna blir det mycket roligare att gå sin skogspromenad.

Sedan kan man ju undvika sådana banala fel som det i Lund, där man fällde en frisk lind och trodde det var en sjuk alm.

0 kommentarer: