Sidor

08 mars, 2009

Fruktinköpare brister i kontroll

I Sverige kan vi köpa "färsk" frukt året runt. Men vad ligger egentligen bakom den frukt vi köper? Hur ser villkoren ut för arbetarna och miljön?
Swedwatch har gjort en jämförande studie med år 2005 där de tre största fruktimportörerna, ICA, Everfresh AB och SABA Frukt och Grönt, har undersökts. SwedWatchs undersökning från 2005 avslöjade svåra förhållanden för anställda hos fruktproducenter som exporterade till den svenska marknaden bla. i Chile och Sydafrika.

Köp Ekologiskt och rättvisemärkt
En positiv utveckling inom frukt och grönt är att importen av ekologisk och rättvisemärkt frukt har ökat kraftig sedan 2005. Importen av rättvisemärkt frukt till Sverige har ökat med 230 procent sedan 2005 och i dag finns det en rad olika rättvisemäkta frukter att köpa i svenska butiker.

Ekologisk odling är extra viktigt i länder där miljölagarna är svaga och arbetarna ofta inte förses med tillräcklig skyddsutrustning trots att de arbetar med hälsovådliga bekämpningsmedel.
FN:s jordbruksorgan, FAO, menar att ekologiskt jordbruk har stor potential att minska fattigdomen.
”Ekologisk odling ger fler arbetstillfällen, bidrar till att återställa den ekologiska balansen och minska beroendet av att köpa exempelvis konstgödsel och bekämpningsmedel”, säger Christina Engfeldt, informationsdirektör på FAO Norden.

Det går långsamt framåt.
De stora fruktimportörerna har stärkt sina etiska krav de senaste åren, men de brister fortfarande i kontrollen av arbetsförhållanden hos sina leverantörer. Detta trots att en ökad mängd frukt kommer från länder där risken att anställdas rättigheter kränks är hög.


2005 var villkoren sämst för de säsongsanställda och så är det fortfarande i Chile, enligt Pamela Caro på CEDEM , en chilensk kvinnoorganisation som arbetar för säsongsanställdas rättigheter.

De tre största svenska importörerna köper samtliga frukt från Chile, bland annat äpplen, päron, kiwi, avocado och citrusfrukter.

Everfresh
–Everfresh, som kontrollerar runt 35 procent av den svenska fruktmarknaden och bland annat köper in frukt åt Coop, sticker ut i undersökningen genom att det saknar ett systematiskt uppföljningsarbete kring arbetsvillkoren hos sina leverantörer.

Under 2008 har Everfresh lagt över ansvaret för kontroller av leverantörer från inköpspersonalen till miljö och kvalitetsansvariga säger Paulina Luedkte, kvalitetsansvarig på Everfresh. Företaget har arbetat fram en metod för bedömning av leverantörer samt ett protokoll där även arbetsvillkor ingår. Detta nya sätt att arbeta håller dock fortfarande på att utvecklas och under 2008 besökte Everfreshs kvalitetsansvariga enbart producenter i Italien.

ICA
Sedan SwedWatchs förra rapport publicerades 2005 har ICA gjort kraven på sina leverantörer tydligare så att det klart framgår att eventuella underleverantörer också omfattas av dem, enligt Mats Jakobsson, inköpschef för frukt på ICA. ICA har som mål att köpa all sin frukt direkt från fruktproducenter och idag ligger man på ca 90%.


SABA Frukt och Grönt
SABA Frukt och Grönt ägs sedan 2005 helt av Dole Food Company. Vad gäller sociala förhållanden är 80 procent av Doles bananplantage och 70 procent av företagets ananasodlingar SA 8000-certifierade.
SA 8000 är en standard för socialt ansvar som är utvecklad av Social Accountability Internatinal (SAI) och som omfattar ILO:s kärnkonventioner samt har krav på skälig lön och arbetstider.

I vissa länder, exempelvis i Sydafrika, sköts kontrollerna av Doles personal i landet. Arbetsvillkor kontrolleras cirka en gång per år. Under Doles interna kontroller intervjuas som regel inte arbetare utan där handlar det mer om kontroll av dokument.

Organisationer och Fackföreningar lämnas utanför
Dessa tre importörer säger till SwedWatch att de i dag i princip enbart köper frukt från producenter certifierade enligt Global GAP eller likvärdiga certifieringar. Det är en förbättring jämfört med 2005 då enbart ICA krävde detta från samtliga leverantörer.
Global Gap omfattar förutom miljökrav krav som gäller arbetares hälsa och säkerhet, men inte deras rättigheter. Just nu pågår dock utvecklingen av sociala krav inom Global Gap men inget av de tre svenska importföretagen är engagerade i detta arbete.

ICA väljer istället att satsa på sitt engagemang inom BSCI, eftersom företaget tror att Global Gaps sociala krav kommer att hålla en lägre nivå. SABA:s ägare Dole säger att företaget satsar på certifiera egna odlare enligt SA 8000. Everfresh uppger att företaget inte kände till utvecklingen av sociala krav inom Global Gap, men säger att det ska titta närmare på frågan.

Ingen av de kontrollerande aktörerna har med oberoende organisationer eller fackföreningar. Diskriminering och miljöförstöring är ibland svårt att upptäcka bara genom observationer och dokumentation.

Sydsvenskan