Sidor

22 oktober, 2008

Förlust av biologisk mångfald värre än finanskris

Under det tyska ordförandeskapet i EU beställde den tyske miljöministern Sigmar Gabriel och EU:s miljökomissionär Stavros Dimas en ekonomisk studie om biologisk mångfald och de tjänster som naturen ger oss, sk ekosystemjänster.
Studien heter ”The Economics of Ecosystems & Biodiversity” och har givits ut av EU-kommissionens miljödirektorat.

"På Wall Street har man enligt olika beräkningar hittills förlorat mellan 1 och 1,5 tusen miljarder dollar i finanssektorn. Sanningen är att vi för närvarande förlorar åtminstone mellan 2 och 5 tusen miljarder dollar per år i naturkapital"
Det säger Pavan Sukhdev, som leder studien, och är ekonom och chef inom globala marknader på Deutsche Bank med specialkunskaper inom miljöekonomi.


Ja nu borde väl till och med de inbitna marknadsfundamentalister vakna.

Och detta är ju bara den ekonomiska aspekten på bevarandet av biologisk mångfald och fungerande ekosystem.

KÄLLA: Miljöaktuellt

0 kommentarer: