Sidor

21 november, 2008

Jordreform i Bolivia fortsätter

Jordreformen i Bolivia tar nu återigen ett kliv framåt efter att ha varit i dvala ett tag. I Camiri i Bolivia har 21 000 hektar nu omfördelats.
Bolivias Jordreformsinstitut, INRA, lämnade över marken till 58 små och medelstora jordbrukare och två ursprungssamhällen som äger och brukar marken som ett kooperativ.
´
Hoppas att de kan fortsätta i den stilen med de övriga miljoner hektar som förvägras de som har rätten till den.

Mer på Latinamerika.nu

0 kommentarer: