Sidor

16 november, 2008

Ursprungsfolksledare förvägras friheten

I delstaten Gurrero i Mexico förföljs urspungsbefolkning i ett slags preventivt krig enligt människorättsorganisationen Tlachinollan.Fem ledare från ursprungsfolksorganisationen Opim sitter fängslade trots att en domare beviljat överklagan från dem.
Fyra av de fem fångarna från organisationen för folket Me´phaa, Opim, väntades släppas efter domaren Livia Lizbeth Larumbe Radillas beslut den 15 oktober. Detta beslut överklagades dock i sin tur av åklagarmyndigheten den 3 november och de fängslade försattes aldrig på fri fot.

”Detta bevisar att den verkställande makten i delstaten och på nationell nivå
fortsätter på linjen där man kriminaliserar protesten och fabricerar bevis.
Trots att ett federalt organ som domstolen har slagit fast att det inte finns
några bevis, så insisterar den verkställande makten, i form av
åklagarmyndigheten, på att fortsätta beröva dem deras frihet”,
skriver Tlachinollan i ett pressmeddelande.

I samband med tioårsjubileet för FN:s deklaration om människorättsförsvarare
uppmärksammas har Amnesty International skrivit en rapport om Opim, där deras
medlemmar beskrivs som MR-försvarare och där man pekar på den förföljelse och de
hot som organisationen har fått utstå. Även Amnesty slår fast, efter en noggrann
genomgång av rättsfallet, att de fem är oskyldiga och kräver deras frigivning.
De fängslade definieras som samvetsfångar, det vill säga, i det här fallet,
fångar på grund av politiska motiv.Ursprungbefolkningar fortsätter att förtryckas runt om i världen och ses som mindre värda och vildar som måste bekämpas även genom preventiva metoder.


Mer här

0 kommentarer: