Sidor

14 november, 2008

Världsdiabetesdagen

Idag är det Världsdiabetesdagen. Det blev den från och med förra året utsedd av FN som den 21 december 2006 antog resolution nr 61/225. FN är alltså nu med i arbetet att bekämpa ökningen av diabetes, vilket om man inte gör något, ca 380 miljoner beräknas ha om en generation.

Här en länk till Diabetesförbundet

Två typer av diabetes
De allra flesta har diabetes typ II, som förr kallades åldersdiabetes eftersom den nästan bara drabbade äldre människor. Cellerna blir, efter många års kost som överbelastade det metabola systemet, okänsliga mot insulin eftersom insulinproduktionen varit så hög. Gener spelar också en viktig roll, ca 15 % i Sverige bär på anlag för att utveckla sjukdommen. I Sverige finns ca 300 000 med typ II-diabetes, en del bär på den utan att veta om det.

Idag ser det annorlunda ut, barn kan också drabbas, antagligen pga ändrade kostvanor som gör att metabola systemet påverkas lite tidigare än förut. Man brukar tala om metabolt syndrom där diabetes typ II och övervikt ingår, överviktiga har ökad risk för att utveckla diabetes.

Typ I diabetes, det som kallades ungdomsdiabetes, är egentligen en helt annan sak. Det är en autoimmun sjukdom där immunförsvaret angriper de insulinproducerande betacellerna i bukspotskörteln. Detta vet man inte helt varför det händer. Gener finns med i bilden men är inte allt, 9 av 10 som får typ I diabetes har ingen anhörig med sjukdommen. Om en av föräldrarna har den löper barnen mindre än fem procents risk att själva drabbas. Något i miljön gör att immunförsvarets reaktion startar.

I Sverige få varje dag två barn diabetes Typ I.

KÄLLA: Diabetesförbundet

0 kommentarer: