Sidor

27 januari, 2009

Bolivias nya konstitution

Det blev ja. Ca 60% röstade för den nya konstitutionen i Bolivia.
Samtidigt som man röstade om ny konstitution röstade man om den andel mark som man högst får äga. Det stod mellan 10000 och 5000 ha och resultatet blev 5000 ha.
Denna fråga har mötts av stort motstånd av oppositionen redan från början då många av de stora markägarna består av mäktiga politiker inom oppositionspartierna eller ägare till landets regeringskritiska medier.

Lagen skall dock inte gälla retroaktivt, så de som idag äger stora områden, ibland upp till 50.000 ha, skall inte tas ifrån mark.
5000 ha är dock väldigt mycket om man jämför med de 200 kvadratmeter som en del av småbrukarna har.

Miljön får bättre skydd
Ett annat område som fick större stöd i lagen är miljön.
-Varje medborgare är skyldig skydda miljön för levande varelser.
-Miljöbrott prescriberas aldrig.
-Alla har rätt till en frisk miljö och att utvecklas sig i denna, både nuvarande och kommande generationer och det gäller också andra levande varelser.
-Utbildningen skall bla vara orienterad mot vikten av bevarande och skydd av miljö och biologisk mångfald för att man skall kunna ha ett gott liv.
-Förbud mot att importera ämnen som skadar miljön.
- Varje ekonomisk organisation har skyldighet att skydda miljön.
- Flera artiklar handlar om att utnyttjande av naturresurserna måste göras uthålligt och utan att skada miljön.Kvinnor får större rättigheter.
Förutom ursprungsbefolkningen som nu får mycket större rättigheter, så gynnas också kvinnor. -De ska inte bli diskriminerade i yrkeslivet på grund av sitt civilstånd, eventuell graviditet, ålder, utseende eller antal barn.
-Hon ska ha rätt till graviditetsledighet och att inte bli avskedad under sin graviditet eller fram till att barnet fyllt ett år.
-Det betonas att kvinnor i synnerlighet äger rätt att leva ett liv utan våld.
- Den nya konstitutionen uppmärksammar även kvinnans rätt att äga mark.
Redan under Evo Morales ledning 2007 började en positiv utveckling för kvinnan. 19 procent av de ägandebevis som registrerades tillkom kvinnor och 34 procent tillkom man och kvinna gemensamt.

-Vid samboskap ska samma lagar gälla som vid ett giftermål.
-Barn till ogifta föräldrar ska ha samma rättigheter såsom ifall föräldrarna varit gifta.
-Tidigare var det upp till kvinnan att bevisa vem som var pappa till sitt barn. Nu råder motsatsen, det vill säga det är upp till pappan att bevisa att han inte är pappa.


Nu hoppas man bara att man följer alla dessa artiklar och att det inte blir för stora motsättningar mellan olika grupper!

Om man kan spanska kan man ladda ner konstitutionen HÄR (OBS pdf-sida ca 3Mb).


DN, SVD, SVD2, SVD3

0 kommentarer: