Sidor

27 februari, 2009

Fest i Amazonas: nu med dubbel anledning att fira

Amazonasbyn Sarayaku blev världskänd för sin kamp mot oljebolagen på åttiotalet. De stred både mot det italienska oljebolaget Arco-Agip, och senare det argentinska CGC, som regeringen gett tillstånd att prospektera i området – utan att tillfråga de boende.

- Under kampen mot oljebolagen var kvinnorna starkare än männen och gav inte upp eller lät sig övertalas. Sedan dess har vi stärkt vår ställning och nu vet männen vad vi är värda, säger Marcia Gualinga, som är arbetsledare för en grupp av kvinnor.

Sarayakuborna fick sedermera rätt i den interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter och oljebolaget fick ge sig av. Sarayakus kamp har sedan dess blivit en symbol för ursprungsfolkens kamp för rätten till sina territorier och sitt levnadssätt.


På den traditionella Sarayakufesten som firas i mitten av februari vartannat år, byts vardagen med dans och Chicha.
Chichan är ett öl som görs på yucca och blir alkoholhaltigt med hjälp av kvinnornas saliv.
- Fyra krukor räcker till ungefär tvåhundra personer och sedan låter man den stå i mellan fyra och åtta dagar beroende på hur mycket alkohol man vill ha, förklarar Marcia Gualinga.

Sarayakufesten är en hyllning till naturen och symboliserar respekt för Moder Jord. Det är ett tillfälle att minnas vår kultur och ett sätt att visa världen att vi lever, säger Dionisio Machoa, Sarayakus folkvalda ledare.