Sidor

16 mars, 2010

Grön upphandling borde vara det normala

När exempelvis kommuner upphandlar så får man ibland känslan av att det bara är den billigaste av varan/tjänsten man väljer efter och inte så mycket andra krav som kvalité, hälsa och miljö. Andra gånger är det oförståeligt hur man valt och vilka som egentligen fått vara med från början och upphandla. Det blir varken bra miljömässigt eller prismässigt. Miljökrav, krav på social rättvisa etc borde vara starka kriterier när man upphandlar. Nu finns det de som tänker på detta och har lite visioner om dessa ting också. Nyligen presenterades bl.a. årets gröna upphandlare av Miljöstyrningsrådet.
Lunds Kommun kammade hem årets pris. Motivationen lyder:


"Årets vinnare av Miljöstyrningsrådets pris Utmärkt Grön Upphandlare är en kommun som på ett ambitiöst och trovärdigt sätt arbetat för att öka andelen ekologiska livsmedel som köps in. Kommunen har arbetat med detta i tio år, och det finns en tydlig målsättning i såväl politiska policybeslut som i upphandlarnas arbete att hela tiden öka andelen ekologiska livsmedel. Det strukturerade arbete som gjorts på upphandlingsenheten har lett till att ekologiska livsmedel har ökat i andel från 3 % till 34 % på sex år. Målsättningen är att 40 % ska vara ekologiskt fram till år 2012. Årets pris till Utmärkt Grön Upphandlare tilldelas Lunds kommun för dess framgångsrika arbete med att miljöanpassa inköpen av livsmedel."
Det borde vara en naturlig sak att upphandla med miljö- och sociala hänsyn kan man tycka och inte något som är konstigt och står ut. När får vi se samma, och högre, siffror för gröna produkter inom alla kommuners upphandlingar?

Miljöaktuellt, Skånskan, SVD, Miljöaktuellt2