Sidor

18 oktober, 2012

Ecocide - 5th crime against humanity

Människan håller på att förstöra det som vi lever av - Ekosystemen. Det är dags att införa en strängare lagstiftning som förhindrar detta. Därför har ett femte 'brott mot mänskligheten' kommit på förslag - Ecocide.


Detta är ett steg för att förhindra sådant som vi inte borde ägna oss åt eftersom det förstör för hela mänskligheten.

Läs mer och skriv under på:

WISH20

Eradicating Ecocide


-----

21 februari, 2012

Öppet sinne och kritiskt tänkande

Ett par Youtube-klipp om värdet av att ha ett öppet sinne och tänka kritiskt. Att tänka kritiskt är inte motsattsen till att ha ett öppet sinne.Vad är egentligen att ha ett öppet sinne (på engelska)


Vad är kritiskt tänkande (på engelska)