Sidor

20 oktober, 2008

Fiskodling, nötboskap och miljö: är debatten förenklad?

Lyssnade på Vetandes Värld på P1 i lördags den 18/10. Hans Ackefors professor i Zooekologi vid Stockholms universitet intervjuades angående fiskodling. Han menade att man borde vara öppen för möjligheten att utöka odlingen av fisk.
Håller med om många argument.

Fiskodling i jämförelse med köttproduktion tar betydligt mindre energi, vatten, foder och producerar mindre växthusgaser.
Detta har man kommit fram till i en Amerikansk undersökning, (World Aquaculture, September 2008, vol 39 no 3). Mycket av köttproduktionen, för att inte säga majoriteten, bidrar till stora miljöproblem. Stor energiåtgång, stor vattenåtgång, skövling av regnskog för bete och foderproduktion och fan och hans moster. Här skulle en minskad köttproduktion och kanske ökad fiskodling helt klart vara bra för miljön.
Vad gäller fiskodlingen finns en hel del kritik dock. Till exempel Nils Kautsky, också han vid Stockholm universitet och professor i marinekologi, är kritisk och menar att fiskodlingar bidrar stort till övergödningen. Det finns också problem med fisk som rymmer och blandar sig med vilda populationer som blir mindre livskraftiga.

Flera aspekter
Det finns dessutom en del av nötproduktionen som faktiskt kan gynna miljön. Detta är den numera lilla del av betesdjuren som betar i naturbetesmarker. Detta gynnar biologisk mångfald som är beroende av betande djur och att det hålls öppet. Naturbetesmarkerna är dessutom oftast marker som är ganska lågproduktiva och svåra att odla på. Betesdjuren kan däremot utnyttja de örter, buskar etc som växer här, och omvandla det till mat för de som äter kött och dricker mjölk.

Om man äter kött skall man alltså inte göra detta för ofta och välja naturbeteskött från Sverige. Absolut inte kött från djur som stått inomhus och transporterats runt halva jorden.

Här en bra sammanfattning från WWF om maten och miljön

0 kommentarer: