Sidor

15 oktober, 2008

Matsäkerhet eller Matsuveränitet

FN har definierat matsäkerhet som att alla människor ska ha tillgång till mat som uppfyller krav på både näring och mängd. Till 2015 ska hungern och fattigdomen vara halverad från de drygt 840 miljoner som svälter idag. Det man idag inte har med är strategier för att stärka biologisk mångfald och lokala livsmedelsmarknader. De regler som idag styr handlen är utformade för att gynna internationell handel, inte lokal. detta kan begränsa mångfalden och koncentrera rikedomar till de stora transnationella företagen.

Ett av recepten, till exempel, för att minska hungern på 60-och 70-talen var "Den Gröna Revolutionen". Den skulle förmå odlare att använda nya ris-, majs och vetesorter som gav större skördar. Tyvärr var det inte bara positivt, oftast förde de nya sorterna med sig allvarliga problem. De var inte lika anpassade till lokala förutsättningar som de traditionellt odlade grödorna. De var mer påfrestande, och gick inte att odla utan konstgödsel och bekämpningsmedel.

Lösningar som kom av sig
De lösningar som föreslås idag fokuserar även dessa oftast på att öka produktiviteten och "effektivisera" jordbruksmetoder genom att satsa på storskalig produktion av monokulturer, stora odlingar av en gröda. Monokulturer såsom socker, soja och bananer utarmar lätt jorden och de bekämpningsmedel som används förorenar miljön och gör människor sjuka, framför allt de som arbetar på odlingarna.

För det flesta har marknadsliberaliseringen lett till orättvis konkurrens. Medan de fattiga länderna har sänkt eller helt tagit bort sina tullskydd, tillåts fortfarande enorma subventioner till de rika ländernas bönder, vilket medför att de kan exportera mat till dumpade priser. De små lokala jordbruken slås därmed ut.

En alternativ strategi
Vía Campesina heter ett globalt nätverk som består av småbrukare, kvinnor på landsbyggden, jordlösa och ursprungsbefolkningar. De myntade under 1990-talet ett nytt begrepp: Matsuveränitet.

Matsuveränitet innefattar inte bara tillgång till mat, utan också möjligheten för människor att själva, utifrån lokala kulturella och sociala förutsättningar kunna välja hur maten ska produceras, konsumeras och distribueras.
Detta kan vara ett helt nytt sätt att få fattiga att ta sig ut ur fattigdom. Att låta dem själva bestämma över produktionsmedel och forma en rätvis handel där de får betalt för vad de producerar och vill sälja. Dessutom måste västvärlden sluta dumpa priserna på det orättvisa sätt som skett hittills

Imorgon är det Världshungerdagen.

0 kommentarer: