Sidor

24 oktober, 2008

Regeringen skiljer på folk och folk: Allemansrätten hotad

Regerngen vill försvaga stranskyddet. Enligt ett förslag från miljödepartementet så ska kommunerna få besluta om dispenser från strandskyddet."Det är en mycket stor risk att exploateringen av stränderna kommer att fortsätta och till och med öka i de områden som är särskilt skyddsvärda. Regeringens förslag sätter inte alls stopp för en sådan utveckling"

säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen
Pressmedelandet HÄROm man ser hur Länsstyrelserna har skött detta och vilka som har fått dispenser så kan man undra hur det ska gå om kommunerna ska få rätt att ge dispenser.


Vanligtvis brukar det gå till så att män(niskor) som har kontakter bland de som har dispensrätt helt plötsligt får lov att bygga en villa nära en sjö och därmed hindra allmänheten från att använda stränderna.

0 kommentarer: