Sidor

16 oktober, 2008

Världshungerdagen

16 oktober, utsedd av FN till Världshungerdagen, och vad gör man egentligen åt problemen?

Hur smart är produktion av etanol avsedd att användas i bilar för att vi ska minska på utsläppen av koldioxid och andra ämnen? Att minska utsläppen må vara en god gärning och nödvändigt enligt en ganska enad forskarkår, men sättet att göra det på är i det här fallet högst tveksamt.

Maten i tanken
70% av all etanol kommer från Brasilien och USA. Det är främst sockerrör och majs som används för produktionen, men även vete. Alltså värdefull mark och grödor som kan användas till matproduktion går nu till den rika världens bilar för att man ska kunna fortsätta ta bilen överallt med gott samvete.


“Nu är det bilar, inte människor, som kräver produktion av spannmål. Den produktion av livsmedel som behövs för att fylla en tank för en lastbil är tillräckligt för att föda en person under ett år”, säger Silvia Ribeiro, forskare på Grupo ETC i Mexico.

João Stedile, ledare i den brasilianska bondeorganisationen för bl.a. jordlösa, MST, menar att biobränslen visserligen är ett bättre altenativ för miljön än olja men att det inte ändrar det faktum att dagens system med energislöseri och individuellt bilåkande borde bytas mot ett system med kollektivtrafik. I-världen kan inte upprätthålla sin livsstil genom att omvandla utvecklingsländernas jordbruk till bränsleproduktion för deras bensintankar.

Läs mer om Etanol på Frasses blog och på Terra Incognita


Lokala initiativ gynnar befolkningen
Men det finns de som kämpar för rätten till makt över sin egen matproduktion, tex Vía Campesina som jag skrev om igår. Begreppet Matsuveränitet sammanfattar ett nytt sätt att se på produktion av livsmedel.

Många projekt har också genomförts och visat att när bykooperativ eller lokala samhällen av ursprungsfolk har tagit över eller fått tillbaka ett område och börjat bruka det så har både deras eget välstånd och biologisk mångfald ökat.
Exempel på detta är projekten med byskogar som WWF driver i bla Centralamerika.

Orsaker till stigande matpriser
Meningarna går isär men det går att urskilja 5 orsaker de flesta har enats om.

1. Stigande efterfrågan globalt
Speciellt på kött- och mejerivaror.

2. Spekulation i jordbruksvaror
Investeringar i indexfonder som innehåller spannmål och köt har femdubblats under det senaste året.

3. Den ökade produktione av biobränslen
Konkurrensen om brukbar jord har ökat markant. 5% av den globala spanmålsproduktionen och 12% av världens majsskörd går till biobränslen som etanol.

4. Globala omställningar av vädermönster
Klimatet förändras ständigt och har nu orsakat mer extremt väder som torka .

5. Ökade priser på fossila bränslen
Höga priser på bensin och diesel är bra av flera aledningar men de pressar även upp kostnaderna för matproduktion.


Dessa är ju svåra nötrer att knäcka men en del av lösningen ligger nog återigen i lokalt producerad mat och lokalbefolkning med makt över sin egen produktion: Matsuveränitet.

0 kommentarer: