Sidor

31 januari, 2009

Brist på alternativ

På flera ställen i landet, tex i Lunds kommun, tar man ner träd när sk. trädexperter anser att de inte är värda något och är en fara för allmänheten.
Ibland stämmer det att träden kan vara så angripna av röta att stora grenar riskerar att ramla ner. Ibland sker simpla misstag pga brist på kunskap.
Det som de flesta parkansvariga och trädexperter verkar ha missat är en urgammal kunskap om hur träd kan skötas utan att utveckla kronor med stora grenar, jag tänker på hamling. Det skulle vara ett effektivt sätt att ha träd i staden. Man skulle också kunna hamla stora träd som ett alternativ till att helt hugga ner dem. Man kapar kronan så det blir ett "skelett" av de stora grenarna kvar. Detta kan anpassas så att ingen av de kvarvarande grenarna riskerar att ramla ner. I början kan det se lite "fult" ut, men det är mest en vanesak. Ett stort hamlat träd med sin buskiga krona kan vara väldigt dekorativt, tycker jag i alla fall.


Träd fyller många funktioner
Träd är viktiga för den biologiska mångfalden. Mängder av arter kan vara knutna till gamla träd, även döda sådana. De fyller även en viktig funktion för oss människor. Få organismer har väl en sådan kulturell förankring hos oss som träd. De flesta tycker något om träd. De är också viktiga som luftrenare och många studier, bla vid SLU, har visat att vackra naturmiljöer påverkar hälsan positivt.


HD,

30 januari, 2009

Företag som vägrar redovisa hållbarhetsrapporten

Miljöaktuellt har listat de 69 bolag som vägrar svara på undersökningen som CDP (Carbon Disclosure Project) och saknar redovisning på miljöområdet. Här finns också företag med undermålig rapportering enligt Öhrlings Price­water­house­Coopers.

Samma tidning har också kontaktat några av företagen för att få deras förklaringar.


Listan:


A-banan Projekt AB
A-Com
Active Tech
Addnode
Aerocrine
Affärsstrategerna
ALMI Företagspartner
Anoto Group
Aspiro
Atrium Ljungberg AB
AudioDev
Avanza
Axis Communications AB
Betsson
BioInvent
BioPhausia
Bostadsgaranti
BTS Group
Connecta
East Capital Explorer
Elekta
Enea
Feelgood
Fingerprint Cards
Havsfrun
Hexagon
IBS
IFS
Industrial & Financial Systems
Investment AB Öresund
Ireco Holding
Jeeves Information Systems
Kinnevik
Know IT
Kungliga Dramatiska Teatern
Latour
Lawson Software
Ledstiernan
LinkMed
Luxonen
Melker Schörling AB
Metro
Millicom
Mobyson
MTG AB
Modul 1 Data
MSC Konsult
NeoNet
Net Insight
NetonNet
Novestra
Peab AB
Phonera
Rausearch Laboratories
Sagax
Securitas
Sensys Traffic
Skanditek
Svedbergs
Svolder
Säkl
Tanganyika Oil
Tele 2 AB
Tractions
Trade Doubler
Transatlantic AB
Unibet
Uniflex
Vostok Nafta

29 januari, 2009

En god och en dålig nyhet.

En god....
Lund skall troligen bygga ut spårvagn som ska gå från centralstationen upp till Brunnshög där många arbetsplatser ligger och kommer på vägen dit åassera stora delar av universitet. - Bra!!

Spårbunden trafik är effektivt och miljövänligare än buss och bil. Meningen är också att man skall förlänga spårtrafiken ut till de större byarna runt Lund varifrån många idag pendlar, många med bil.
Nu gäller det bara ätt söka fram de 400 miljoner som behövs och att se till att bygga banan så den inte förstör miljön i centrum.

...och en dålig.
Innan Islands regering avgick hann de införa mångfaldigt högre fångstkvoter på vik- och sillval. 150 av varje får dödas varje år med de nya reglerna från tidigare 40 vik- coh 9 sillvalar.
Nu hoppas jag att den nya regeringen, som kan komma bli en röd-grön, kommer att upphäva detta.

DN, SVD,

28 januari, 2009

Obama mer positiv till aborter?

President Barack Obama tar bort förbudet mot att med skattemedel stödja organisationer som jobbar för och informerar om abort utomlands, ett förbud som infördes av George W. Bush. Det skulle kunna öppna för större möjligheter för tex organisationer i Latinamerika att driva på sina regeringar på en kontinent där abort är helt förbjudet nästan överallt.
Kanske något som kommer att vara lika positivt för människor i latinamerika som de miljoner man lägger på stimulanspaketen i USA.

Kyrkan har fortfarande mycket makt och jobbar hårt för att hålla kvar ett förbud, något som också har ett någorlunda stort stöd bland folk i allmänhet. Det sker dock tusentals aborter i det dolda hemma hos "husdoktorer" av diverse slag och med diverse medel som medför att ca 4000 kvinnor dör varje år efter sviterna.
Bättre vore det o man tillät abort som då kunde genomföras på sjukhus under mer kontrollerade former.
Uruguay var ju, som ett av de första länderna, nära att få igenom en ny lag som avkriminaliserade aborter, något som presidenten Tabaré Vázquez lade in sitt veto mot.

Bolivia kanske nu istället kan komma att bli ett land i Latinamerika som inför avkriminalisering av abort. Den nya konstitutionen gör det inte helt omöjligt och kvinnor fick betydligt större rättigheter.

BBC, SVD, DN, Sydsvenskan

27 januari, 2009

Bolivias nya konstitution

Det blev ja. Ca 60% röstade för den nya konstitutionen i Bolivia.
Samtidigt som man röstade om ny konstitution röstade man om den andel mark som man högst får äga. Det stod mellan 10000 och 5000 ha och resultatet blev 5000 ha.
Denna fråga har mötts av stort motstånd av oppositionen redan från början då många av de stora markägarna består av mäktiga politiker inom oppositionspartierna eller ägare till landets regeringskritiska medier.

Lagen skall dock inte gälla retroaktivt, så de som idag äger stora områden, ibland upp till 50.000 ha, skall inte tas ifrån mark.
5000 ha är dock väldigt mycket om man jämför med de 200 kvadratmeter som en del av småbrukarna har.

Miljön får bättre skydd
Ett annat område som fick större stöd i lagen är miljön.
-Varje medborgare är skyldig skydda miljön för levande varelser.
-Miljöbrott prescriberas aldrig.
-Alla har rätt till en frisk miljö och att utvecklas sig i denna, både nuvarande och kommande generationer och det gäller också andra levande varelser.
-Utbildningen skall bla vara orienterad mot vikten av bevarande och skydd av miljö och biologisk mångfald för att man skall kunna ha ett gott liv.
-Förbud mot att importera ämnen som skadar miljön.
- Varje ekonomisk organisation har skyldighet att skydda miljön.
- Flera artiklar handlar om att utnyttjande av naturresurserna måste göras uthålligt och utan att skada miljön.Kvinnor får större rättigheter.
Förutom ursprungsbefolkningen som nu får mycket större rättigheter, så gynnas också kvinnor. -De ska inte bli diskriminerade i yrkeslivet på grund av sitt civilstånd, eventuell graviditet, ålder, utseende eller antal barn.
-Hon ska ha rätt till graviditetsledighet och att inte bli avskedad under sin graviditet eller fram till att barnet fyllt ett år.
-Det betonas att kvinnor i synnerlighet äger rätt att leva ett liv utan våld.
- Den nya konstitutionen uppmärksammar även kvinnans rätt att äga mark.
Redan under Evo Morales ledning 2007 började en positiv utveckling för kvinnan. 19 procent av de ägandebevis som registrerades tillkom kvinnor och 34 procent tillkom man och kvinna gemensamt.

-Vid samboskap ska samma lagar gälla som vid ett giftermål.
-Barn till ogifta föräldrar ska ha samma rättigheter såsom ifall föräldrarna varit gifta.
-Tidigare var det upp till kvinnan att bevisa vem som var pappa till sitt barn. Nu råder motsatsen, det vill säga det är upp till pappan att bevisa att han inte är pappa.


Nu hoppas man bara att man följer alla dessa artiklar och att det inte blir för stora motsättningar mellan olika grupper!

Om man kan spanska kan man ladda ner konstitutionen HÄR (OBS pdf-sida ca 3Mb).


DN, SVD, SVD2, SVD3

25 januari, 2009

Ny konstitution i Bolivia?

Idag röstar Bolivia om den nya konstitutionen. Den första av de runt 20 i Bolivias historia som röstas fram av folket.

Den innehåller en hel del förändringar som är väldigt impopulära bland den rika eliten och kyrkan.
Själva ryggraden i de 411 artiklarna är integreringen av ursprungsbefolkningen och flera föreskrifter om medborgeliga rättigheter.

Ett av kapitlen som orsakat stora diskussioner är det om de juridiska instanserna. Förslaget är att man genom direktval skall välja de som skall sitta i domstolarna och om de grundläggande direktiven där.

Ett annat kontroversiellt förslag är att ursprungsminoriteterna, förutom Quechua och Aymara, skall få större självbestämmande och vara representerade i regeringen.

Andra förslag innefattar:

- omfördelning av mark

- större rättigheter för kvinnor, som rätten att inte bli utsatt för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld.


- att katolska kyrkan får samma rang med andra religioner.

“Bolivianska staten respekterar och garantiserar var och ens rätt att välja religion och andlig tro i enlighet med sin kosmovision. Staten ställer sig oberoende till kyrkan”.

Därmed skulle kyrkan förlora sin ställning som statsreligion och med det många privilegier.


Jag tror personligen att Bolivia kan tjäna en del på lång sikt med den nya konstitutionen. Förhoppningsvis lyckas Evo Morales att förena Bolivia så att det inte blir för stora motsättningar mellan grupper.
Tyvärr så är ursprungsbefolkningen väldigt åsidosatt och diskriminerad som det är nu och har så varit de senaste 500 åren, eller så. Det finns en del grupper som vill att det skall förbli så.
Den nya konstitutionen inkluderar ursprungsbefolkningen i politiken och kan så på lång sikt skapa mer tolerans.

La Razón, SVD, DN