Sidor

31 december, 2008

Nytt år?

Ja egentligen har det ju redan varit. Den 21/12, Vintersolståndet, då det faktiskt händer någonting. Vi borde byta nyårsfirandet hit.

Det nya året har börjat rätt bra med vackert väder, några bra idéer till forskningen,
Det händer alltid något roligt under året.

Tyvärr händer det ju en del tråkigt också, det kommer det nog alltid att göra tyvärr.

Mycket går däremot att göra åt många problem vi har på planeten och det finns många människor därute som jobbar för att lösa dem. Det tänker jag själv försöka göra med detta år också. Jag brukar inte ge nyårslöften men det kan jag nog lova.

De föreningar jag länkar till har under 2008 bidragit till en del förbättringar. Lite av det som åstadkommits för att förbättra världen är:


Naturskyddsföreningen: Fick Svenska och Danska fiskeriverket att gemensamt föreslå fiskeförbud av torsk i vissa områden för att skydda beståndet. Fiskeriministrarna har nu också genomfört detta.
Avverkningarna av 30 hotade skogar i Norrland ställdes in efter påtryckningar från SNF.


WWF: Det ser lite ljusare ut för bergsgorillor och Tigrar tack vare bla WWF.
Kustregnskog i Kamerun har blivit skyddad och har ock så bidragit till minskad fattigdom.


Latinamerikagrupperna: Har påbörjat ett samarbete med Mayanätverket i Guatemala, WaqibKej, för att stärka Mayaindianernas delaktighet. Detta genom att hjälpa till med informationsspridning både nationellt och internationellt.
Under 2008-2010 kommer UBV/Latinamerika att stödja ett program vars syfte är att bidra till aktivt politiskt deltagande av kvinnor och män från landsbygdens diskriminerade grupper som är småbrukare, lantarbetare och ursprungsfolk.

Guatemalanska föreningen i Lund: Har hjälpt en skola med datorer och stött arbetet i en kvinnoorganisation. Tandläkarstolar till landsbygden i Guatemala har också distribuerats.


DN, DN, SVD, Sydsvenskan, B-OT,

0 kommentarer: