Sidor

01 november, 2008

Living Planet 2008

"Living Planet 2008" är en rapport om våra ekologiska fotavtryck. Dvs ett slags mått på hur mycket av jordens biologiska kapacitet som människan konsumerar genom sin livsstil. Just nu konsumerar vi på ett år vad jorden behöver ett år och tre månader att återskapa.

Ja vad betyder det.
För det första så lämnar vi över en jord till våra barn med betydligt mindre kapacitet att försörja dem.
Dessutom så tar de länder som konsumerar över sin egen kapacitet råvaror från andra länder som har ett ekologiskt överskott. Därmed förhindrar man delvis de människorna att själva få det bättre.

Måste alla gör om samma misstag
Man kan ju inte gärna sitta och bestämma att människor inte ska få det bättre men man borde inte heller tillåta att man lever på andras bekostnad.
Kina har fyrdubblat sitt fotavtryck sedan 1961. Precis som européerna använder kineserna nu dubbelt så stor yta som sitt eget territorium för att upprätthålla sin konsumtion.

Finns det inga andra sätt att utvecklas?
Vi blir i alla fall så illa tvugna att hitta ett sätt så det bästa vore ju att börja att ställa om nu istället för att i panik göra det längre fram.

Läs ett inlägg från SCHLAUG.SE: Tillväxtmanin ifrågasatt

Domedagsprofetsior och vetenskaplig realitet
Ibland blir miljödebattörer beskyllda för att vara domedagsprofeter. Det finns kanske sådana också men i seriös miljödebatt så handlar det inte om att planeten, eller ens männskligheten, kommer att dö ut helt plötsligt. Även med en större ekologiska katastrof, eller en global epedemi, så kommer säkert några att överlleva, men det är ju inte det det handlar om. Det handlar om förutsättningarna för människor att leva ett "drägligt" liv. Vi är beroende av ekosystemen, av biologisk mångfald, till vår mat, våra mediciner, kläder, byggmaterial, ren luft, rent vatten etc.

Den seriösa miljödebatten grundar sig ju i vetenskapliga studier om planeten och dess ekosystem. Här gäller det alltså att kunna kristiskt granska alla som uttalar sig. Helst skall man ju vara insatt i den senaste miljöforskningen också vilket det tyvärr är rätt få som är. Det är ju inte så lätt at vara det och skall i en demokrati inte heller hindra folk från att ha en åsikt. Men politiska beslut som berör hur vi formar samhället borde ju grunda sig någorlunda på vetenskapliga fakta.

Därför är det tråkigt ibland att se hur beslutsfattare prioriterar ner miljöfrågor och nu senast, anslagen till skyddet av biologisk mångfald.