Sidor

21 november, 2008

Jordreform i Bolivia fortsätter

Jordreformen i Bolivia tar nu återigen ett kliv framåt efter att ha varit i dvala ett tag. I Camiri i Bolivia har 21 000 hektar nu omfördelats.
Bolivias Jordreformsinstitut, INRA, lämnade över marken till 58 små och medelstora jordbrukare och två ursprungssamhällen som äger och brukar marken som ett kooperativ.
´
Hoppas att de kan fortsätta i den stilen med de övriga miljoner hektar som förvägras de som har rätten till den.

Mer på Latinamerika.nu

19 november, 2008

Andinska gemenskapen ställer in förhandlingar med EU

Förhandlingarna om associeringsavtalet mellan EU och den andinska gemenskapen, som skulle ha hållits i Bryssel från och med tisdag 11 november, är inställda.
Bolivia och Ecuador motsätter sig fortfarande delar av avtalet som berör till exempel patentlagstiftning och privatisering av tjänstesektorn.


Mer på Latinamerika.nu

18 november, 2008

Självförsörjande på el

Man kan faktiskt vara självförsörjande på el. I USA ökar trenden att vara off-grid, att inte vara uppkopplad på nätet.

I Skåne har en gård gjort en mängd installationer för att just bli självförsrjande på el.

Se artikel om skånegården här

Är man lite händig och gillar gör-det-själv finns det en trevlig hemsida för vind- vatten och solkraft. 24volt.eu

Miljöaktuellt

17 november, 2008

Uruguays president lägger sitt veto mot ny abortlag

Den katolska kyrkans otroliga inflytande i Latinamerika har gjort att kontinenten är ett av de farligaste platserna på jorden att göra abort på. Ca 4000 dör varje år pga av dålig hygien etc när de gör abort olagligt. Uruguay är ett land med ca 3,5 miljoner invånare som anses relativt modernt politiskt sätt i Latinamerika. Det var därför med stor förhoppning som människorättsorganisationer och kvinnorörelser väntade på resultatet av omröstningen om den nya abortlag som låg på förslag. Den nya lagen om sexuell hälsa skulle innebära en avkriminalisering av aborter före vecka 12. Även utanför Uruguay hoppades man på att detta land skulle öppna en lucka i det så annars solid eniga motståndet mot abort bland Latinamerikas regeringar. Biskoparna gick ut hårt mot lagförslaget och hotade med att bannlysa alla som röstade för lagen ur katolska kyrkan. Något som säkert biter hårdare i Uruguay än i Sverige.

President Tabaré Vázquez tyckte att abort skulle förbli olagligt och la in sitt veto mot lagändringen. Detta efter att lagen gått igenom omröstningarna både i Kongressen och Senaten. Enligt opinionundersökningar så tycker 57% av Uruguayerna att man bör avkriminalisera abort.

16 november, 2008

Ursprungsfolksledare förvägras friheten

I delstaten Gurrero i Mexico förföljs urspungsbefolkning i ett slags preventivt krig enligt människorättsorganisationen Tlachinollan.Fem ledare från ursprungsfolksorganisationen Opim sitter fängslade trots att en domare beviljat överklagan från dem.
Fyra av de fem fångarna från organisationen för folket Me´phaa, Opim, väntades släppas efter domaren Livia Lizbeth Larumbe Radillas beslut den 15 oktober. Detta beslut överklagades dock i sin tur av åklagarmyndigheten den 3 november och de fängslade försattes aldrig på fri fot.

”Detta bevisar att den verkställande makten i delstaten och på nationell nivå
fortsätter på linjen där man kriminaliserar protesten och fabricerar bevis.
Trots att ett federalt organ som domstolen har slagit fast att det inte finns
några bevis, så insisterar den verkställande makten, i form av
åklagarmyndigheten, på att fortsätta beröva dem deras frihet”,
skriver Tlachinollan i ett pressmeddelande.

I samband med tioårsjubileet för FN:s deklaration om människorättsförsvarare
uppmärksammas har Amnesty International skrivit en rapport om Opim, där deras
medlemmar beskrivs som MR-försvarare och där man pekar på den förföljelse och de
hot som organisationen har fått utstå. Även Amnesty slår fast, efter en noggrann
genomgång av rättsfallet, att de fem är oskyldiga och kräver deras frigivning.
De fängslade definieras som samvetsfångar, det vill säga, i det här fallet,
fångar på grund av politiska motiv.Ursprungbefolkningar fortsätter att förtryckas runt om i världen och ses som mindre värda och vildar som måste bekämpas även genom preventiva metoder.


Mer här