Sidor

12 februari, 2009

Naturens år, och Darwins

12 Februari

Idag är det 200 år sedan Charles Darwin föddes. I år är det också 150 år sedan hans bok "The Origin of Species" kom ut.

Det är också Naturens år: 100 år sedan den första nationalparken öppnades i Sverige och den första naturskyddslagen antogs.NewsDesk,

0 kommentarer: