Sidor

30 mars, 2009

Aborträtt i Dominikanska Republiken?

I Dominikanska Republiken håller man på att ta fram en ny grundlagsförändring.
Den nya grundlag som ligger som förslag från presidenten Leonel Fernández, kommer troligen att leda till en het debatt i den nationella församlingen de närmaste månaderna. Bland de mest kontroversiella ämnena är förslaget att en president ska kunna väljas om för mer än två perioder samt abortfrågan.

Redan tidigare har PRSC (Partido reformista social cristiano), stödpartiet för nuvarande presidentens parti, sagt att man inte kommer att gå med på några grundlagsändringar som ”hotar livet” och syftade både på dödsstraff och abort. UNICEF:s regionalansvarige för Latinamerika och Karibien, svensken Nils Kastberg, har uppmanat den nationella församlingen att ta ett beslut angående abortfrågan, vars kriminalisering enligt honom bara ”tvingar kvinnorna till illegala center med små resurser för att genomföra ingreppen”. Detta är något som har kommit upp i flera länder i Latinamerika på senare år och som jag skrivit om bla HÄR och HÄR. Det är inte heller första gången abort diskuteras i Dominikanska Republiken, för beslutade kongressen att behålla kriminaliseringen.

Det kommer antagligen att ta flera månader innan vi får svaret den här gången. Först skall det diskuteras i nationella församlingen och sedan officiellt. Den nya grundlagen skall sedan revideras av en granskande församling.


Förhoppningsvis kommer abort nästa år att vara lagligt på den ö där Columbus landsteg 1492,(eller i alla fall den del som upptas av Dominikanska Republiken)

Detta är inget som bara diskuteras i Latinamerika som bekant. Tex Portugal drev igenom aborträtten efter en folkomröstning 2007 och strider nu om homosexuellas rätt att gifta sig. I Spanien är det tvärtom, homosexuella har rätt att gifta sig men abort diskuteras nu att legaliseras. Här har flera tvister med katolska kyrkan, som är den som brukar vara emot dessa frågor, förts de senaste åren med president José Luís Rodrígues Zapatero vid makten.

0 kommentarer: