Sidor

02 mars, 2009

SIDA tar ett steg framåt i LA

Det svenska biståndsorganet SIDA har nu tagit ställning för Evo Morales och hans nya konstitution Det blir det första långsiktiga projektet i latinamerika på länge.
40 miljoner kronor under en femårsperiod ska användas för att öka effektiviteten, öppenheten och motverka diskriminering inom landets statliga institutioner.

Att lämpa över en massa pengar till en regering är det enkla men inte så effektiva sättet att bedriva bistånd. Bättre är då en slags hjälp till självhjälp Förhoppningsvis kommer detta projekt att fungera lite på det sättet.

Biståndet ska också hjälpa regeringen att landsätta landets nya konstitution som stärker ursprungsbefolkningens rättigheter. Kanske kommer det att uppfattas, både från oppositionen och från ursprungsbefolkningen, som ett svenskat ställningstagande för den nya konstitutionen. Det kommer möjligen att bli ett litet bakslag för oppositionen i de rika regionerna i Bolivia som inte är nöjda med den.

Bland annat ska något som liknar den svenska offentlighetsprincipen införas, där alla ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar, de blir dessutom enklare att komma åt genom till exempel publicering på internet Andra punkter regeringen ska fokusera på med stödet från Sverige är att rekrytera bland marginaliserade befolkningsgrupper till den offentliga sektorn.

Vi får väl se vad SIDA kan åstadkomma.

SvD, DN, Newsdesk

0 kommentarer: