Sidor

09 juni, 2009

Ecuador går med i alternativ till frihandelsavtal

Ecuador ska gå med i samarbetsavtalet ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas). Det bekräftade landets president, Rafael Correa, på lördagen.
ALBA skapades 2004 av Kuba och Venezuela som ett svar på det amerikanska frihandelsavtalet FTAA (Free Trade Agreement of the Americas). Senare har Bolivia, Nicaragua, Honduras, Dominica och Saint Vincent och Grenadinerna anslutit sig.
I förra veckan uttalade sig också Venezuelas president Hugo Chávez om att Ecuador nu var färdigt för att sväras in i gemenskapen.
Correa sade i en radiointervju att det finns stora fördelar med att vara med i ALBA. Han nämnde att han tycker det är viktigt att ha en gemensam position gentemot internationella organisationer som till exempel världsbanken. Han sade också att ju fler regionala organisationer som finns, desto bättre.
Ecuador kommer att bli fullvärdig medlem i ALBA under en ceremoni i Venezuela den 24 juni.

Correa kan ha rätt i att ju fler som är med i ALBA desto starkare blir de. Med den senare tidens vänsterpresidenter som vunnit i Latinamerika, nu senast i Nicaragua och El Salvador, kanske man borde få in så många som möjligt i ALBA. Man ska nog se upp med att inte bli ett eget frihandelsorganisation utan koncentrera sig på internhandel och stödja regionala områden. Kanske återuppliva det ejido-system som upprättades i Mexico efter revolutionen 1910. Det går ut på att familjejordbrukare organiserar sig i kooperativ och drar fördelar av det. Produktionen från dessa jordbruk går i första hand till familjerna och regionen och i andra hand till export.

3 kommentarer:

Unknown sa...

Correa gör helt rätt som går vänsterut och allierar sig med Chávez och Morales i ALBA! Och den här bloggen börjar arta sig :)

Håller med om att kooperativ är bra, men det räcker givetvis inte. BARA kooperativ blir miljöpartistiskt flum, det krävs statliga företag och en stark offentlig sektor också. Det krävs alltså att man förstatligar, eller iallafall nationaliserar, viktiga naturtillgångar, kommunikationer och banker för att kunna gå mot socialismen.

Jojje sa...

Men vad är en stark offentlig sektor och en stat. En stat behöver ju inte vara bra bara för att det är en stat. Det är ju människorna som ska bestämma och bilda en stat gemensamt, ett slags stort cooperativ. Det blir ju ingen bra stat om några korrumperade män sitter och bestämmer hur det skall vara. Varför skulle inte bara kooperativ fungera, det gör det ju i vissa delar av Latinamerika. Se på Mexico eller Guatemala. Att Mayafolket och andra urfolkskulturer överhuvudtaget har överlevt där är ju för att de levt i koooperativ, sk. ejidos, eller byar med gemensamma råd, utanför det andra samhället. Staten där har ju förtryckt dessa människor jämt, de har inte haft tillgång till någon offentlig sektor. I nuläget skulle de däremot få det mycket bättre om de fick tillgång till en fungerande offentlig sektor, men för att det skall bli verklighet måste man byta ut regeringen och byta styrelseskicket till ett demokratiskt. För att det skall gå måste Mayafolket förena sig som man gjorde i Bolivia. För första gången på 500 år väljer Inka- och Aymarafolken att acceptera en gemensam ledare, Evo Morales. Utan deras stöd hade det aldrig blivit som det ser ut nu. En stat behöver stöd från ett förenat folk för att fungera riktigt och bli demokratiskt inte tvärtom.
Att nationalisera naturtillgångarna håller jag med om är viktigt.
"Det finns inget som är flummigt bara sådant man inte förstår" :)

Unknown sa...

Hmmm...Håller med om det mesta, givetvis räcker det inte med att ett företag är statligt för att det ska vara demokratiskt eller miljövänligt. Se bara på statliga Vattenfall och deras brunkolsinvesteringar i Tyskland...

Kanske kan vi utifrån filosofiska kriterier tala om "nödvändiga" respektive "tillräckliga" villkor för att bygga socialismen?

"Nödvändiga" är då förekomsten av en stark stat och en stark offentlig sektor, liksom kooperativ och ett demokratiskt styrelseskick.

"Tillräckliga" är alla dessa komponenter ovan, det räcker t. ex. inte med en massa kooperativ om de stora multinationella företag ligger i privata händer eller det inte finns demokratiska fri- och rättigheter.

Kooperativ kan inte lösa "biffen" ensam, det behövs alltså stort statligt ägande och en stark offentlig sektor OCKSÅ. Makes sense?