Sidor

28 oktober, 2009

Ska vem som helst få ha hand om naturresurser?

I en demokrati ska alla ha rätt att söka alla jobb och bli bedömd efter ens egna meriter. Detta sker nu tyvärr inte i önskvärd omfattning och det måste vi göra något åt.


Det är trots allt ändå ganska allmänt accepterat att alla människor inte är lämpliga till samtliga arbeten. Det är till och med så att för vissa arbeten så får man inte ha vissa "egenskaper" för att kunna få arbetet, även om ens andra meriter är väl så bra.


Tänk bara på en pedofil som vill jobba på en förskola. Nästan alla är överens om att det inte ska vara tillåtet. Här gäller att samhällets, och i det här fallet framförallt barnens säkerhet och bästa, går före en enskilds persons rätt att få det jobb den vill. Man måste helt enkelt ha meriten att inte vara pedofil för att få arbeta på förskola, och det meritkravet är grundat på moraliska principer, så det är inte något konstigt egentligen.


Då kan man fråga sig, finns det andra delar av samhället som är så viktiga att vi borde sätta upp meritkrav grundade på moral. Ja det gör det nog, flera stycken. Så länge det gäller andra människor eller samhället så har vi ganska lätt att vara överens om meritkraven.


Det blir svårare om vi går bortom människor eftersom vi har ett ganska vagt och dåligt uppbyggd moralsystem för den övriga naturen. Ett sådant moralsystem är något vi behöver utveckla, det brukar kallas "Environmental Ethics".


Några finns i Svensk lag, tex. om man har misshandlat eller vanvårdat sina djur kan man bli fråntagen dem och förbjudas att ha hand om djur. Man måste ha meriten att inte vanvårda eller misshandla djur för att få ha hand om dem, det gäller tex lantbrukare.


Jag tycker att detta borde kunna appliceras på andra delar av naturen också. Människor som har hand om eller använder naturresurser ska ha meriten att inte missköta eller vanvårda dessa så att de förstörs. Detta både för naturen, för vår försörjning och för framtida generationers skull. Flera skäl för det moraliska meritkravet alltså.


Jag ska ta upp ett exempel från fisket.

En av Sveriges största fiskefartyg tillhör den frikyrkliga familjen Ahlström från Fiskebäckskil. Tore Ahlström verkar vara djupt religiös och har sagt i intervjuer, bl.a i dokumentären "Den sista torsken" som gick på SVT, att han anser att det är rätt att naturen nöts ut eftersom det står i bibeln att detta ska ske, Hebrébrevet kap. 1, "naturen ska nötas ut som en klädnad".


Människor med en sådan natursyn saknar den merit man kan kräva för att använda naturresurser. Om man hämtar sin världsbild och natursyn från en sagobok från bronsåldern borde alltså inte få ha hand om eller storskaligt bruka naturresurser som, i det här fallet, att driva en fiskeflotta.


Ett annat exempel är de stora transnationella företagen som skadar både natur och människor. Varför ska tex. Chiquita och Dole kunna förstöra naturresurser i stor skala och skada människor när vi tycker detta är förkastligt när det gäller enskilda människor och därför har förbjudit sådant?Aftonbladet, myNewsdesk, myNewsdesk, Barometern, Aftonbladet, DN.

1 kommentarer:

Anonym sa...

Så vem är moraliskt meriterad nog att avgöra vem som är moraliskt meriterad nog...?