Sidor

17 april, 2009

Småbrukarnas kampdag

Idag är det den Internationella Dagen för Jordbrukares Rättigheter.

Småbukare, ursprungsfolk, landlösa, kvinnor på landsbyggden med flera har gemensamt organiserat sig i det världsomspännande nätverket Vía Campesina som funnits sedan 1993.

De organiserar idag på mer är 100 platser runt om i världen manifestationer för jordbrukares rättigheter. Bla i Malmö kl 19 vid statyn på Möllan.

Den 17 april har valts pga en massaker på protesterande bönder ägde rum den 17 April 1996 i
Eldorado de Carajás i Brasilien. Två år innan hade de fördrivits från sin mark och deras protester hade hittills inte uppmärksammats. Ca 1500 landlösa jordbrukare, flera barn, marscherade i protest mot provinshuvudstaden Pará men stannade för att vila i Eldorado de Carajás. Den 17 April anlände 157 militärpoliser från två håll och öppnade eld med automatvapen. 19 dödades och 69 skadades.
Ingen har hittills dömts.
Amnesty International har rapporterat om händelsen.

Detta är en dag att uppmärksamma då småbrukare, ursprungbefolkning, landlösa kvinnor på landsbyggden och ungdomar i jordbruken runt om i världen blir diskriminerade och inte tagna på allvar. Ändå är det de som står eller stod för merparten av försörjningen för människor på landsbyggden, speciellt i tredje världen. Skulle man satsa mer på dem och införa de förslag som Via Campesina föreslår skulle man ta ett stort steg framåt för ett mer hållbart jordbruk och bekämpning av fattigdomen.