Sidor

16 maj, 2009

Ny lag om Matsuveränitet i Ecuador

Grundtanken med lagen är att Ecuador ska bli självförsörjande på nyttiga, näringsrika och kulturellt gångbara livsmedel från framförallt mindre producenter.Staten ska stödja ekologiskt jordbruk och förbjuda reklam för onyttiga livsmedel i skolor. Den ska också prioritera varor från små och medelstora jordbruksföretag vid statliga upphandlingar för att stärka den inhemska produktionen och marknaden.

Den lag som nu har trätt i kraft är en förändrad variant av det utkast som röstades igenom i kongressen tidigare i år. Med hjälp av sitt veto har president Rafael Correa tagit bort en del av sanktionerna mot de räkföretag som verkar på olagligt ockuperad mark och har gjort förbuden mot att odla agrobränslen och föra in genmanipulerade grödor i landet mindre absoluta.

Civila samhället förlorade sin instans för att vara med att påverka jordbrukspolitiken.

Lagen blev inte så radikal som många hade hoppats

- Det viktigaste framsteget är att lagen stödjer det som står i konstitutionen. Men den går inte ett steg längre, säger José Encalada från småbrukarorganisationen CNC-Eloy Alfaro.

Ett steg framåt alltså men inte så stort som skulle vara nödvändigt