Sidor

22 maj, 2009

Lokal marknad minskar hungern i Nicaragua

Nicaragua är ett av de fattigaste länderna i Latinamerika och Cuzmapa en av de fattigaste kommunerna i Nicaragua. Detta hindrar dem dock inte från att kämpa för en bättre tillvaro. 36 kvinnor har tagit initiativet till en lokal marknad där befolkningen en gång i veckan kan sälja sina produkter. De flesta försäljarna har små jordlottar på mindre än en halv hektar som de tidigare odlade lite bönor och majs på. Resten av maten köpte de in från andra kommuner.
Nu har de lärt sig nya odlingstekniker, förbättrat jorden, fått tillgång till frön och säljer stolta en lång rad produkter, direkt till konsumenten och utan mellanhänder, som skulle behålla den större del av vinsten.

Allt som allt deltar cirka 70 familjer i ett initiativ, som handlar om att utnyttja få resurser maximalt, diversifiera odlingen och att använda ekologiska odlingsmetoder.
En orsak till de goda resultaten är folkbildarna. Idéen är att utbilda dem i odling, folkhälsa och djurskötsel för att de i sin tur ska förmedla vidare sin kunskap till andra. Nu har det etablerats ett helt nätverk av folkbildare.


Folk tjänar mera, de äter varierad mat och har lärt sig nya odlingstekniker. Kvinnorna emigrerar inte längre till Honduras på jakt efter ett uselt jobb, säger Angela Rodriguez från INSFOP, en nicaraguansk enskild organisation som sedan 1996 har stött befolkningen i Cuzmapa i deras kamp för en drägligare tillvaro.

Cuzmapaborna får även stöd av bland annat bondeuniversitetet UNICAN och FN:s livsmedelsorgan, FAO. FAO har har bland annat deltagit i utbildningen av folkbildarna, hjälpt till med att upprätta gemensamma fröbanker och förbättra jorden.- De goda resultaten beror på att det har funnits stor solidaritet mellan de olika
aktörerna i arbetet för ett gemensamt mål och på att befolkningen har arbetat
hårt. Idag organiserar de sig själva, bildar allianser med andra och tar
initiativ till egna projekt som marknaden, säger chefen för FAO:s program för
matsäkerhet i Nicaragua (PESANN), Adolfo Martín Hurtado Díaz.


Fattigdom och hunger är inte bara en produkt av att det produceras för lite mat. Det är mer komplicerat än så. Enligt FAO produceras det globalt ca 1,5 ggr mer mat än vad som behövs för att mätta alla människor. Tyvärr gör orättvis handelspolitik, monopolisering av marknader av transnationella storföretag och odemokratiska och diskriminerande regeringar att många fattiga människor inte får en chans att påverka sin egen vardag. De får inte tillgång till den mark, teknik och kunskap som de behöver för att själva kunna ta sig ur fattigdom och hunger.
Liknande metoder som den i Cuzmapa borde genomföras överallt där det är möjligt.
Hjälp till självhjälp är den mest effektiva metoden om människor får tillgång till information, mark och själva får bestämma över sin produktion. Matsuveränitet!