Sidor

18 juni, 2009

Monokulturer största miljöhotet

Gruvdrift och stora monokulturer inriktade på export är de största hoten mot miljön i Guatemala, enligt en rapport som presenterades på världsmiljödagen den 5 juni.

Guatemala är en stor exportör av socker, den femte största globalt och den näst största i Latinamerika. Odlingarna av sockerrör pekas ut som de som orsakar de svåraste miljöproblemen i landet, bland annat för att de är så vattenkrävande.
Palmoljepalmer för export är också en annan riskfaktor för miljön som expanderar snabbt.

Mycket av gruvdriften i Guatemala sker i dagbrott vilket orsakar stor förödelse av naturen över stora ytor. Guldbrytningen är värst. Gruvdriften kräver också mycket vatten. Den kontroversiella guldgruvan Marlin använder 25 000 liter vatten i timmen, vatten som är förorenat bland annat med cyanid när det lämnar gruvan.
14 multinationella gruvföretag har 170 licenser i Guatemala. De flesta gäller utvinning av guld, silver och nickel. Exploatering sker ännu så länge bara i tre gruvor, och de flesta licenserna gäller än så länge bara undersökningar.
Av Guatemalas 38 större floder och mer än 300 sjöar räknar man idag med att mer än 90 procent är förorenade. Ett ökande antal diarréer och andra magsjukdomar kan direkt relateras till den försämrade vattenkvaliteten, enligt miljörapporten som gjorts av Savia: Escuela de Pensamiento Ecologista.

Landreformer och att inte tillåta transnationella företag förstöra miljön med gruvdrift är vad som behövs. Jorden måste distribueras till fattiga så att de kan odla det de behöver. Mineraler ska utvinnas på ett miljövänligt sätt och bara på ställen där lokalbefolkningen har godkänt det, helst av statliga företag så att det åtminstone finns en chans att pengarna kommer landet tillgodo.