Sidor

27 juni, 2009

Nicaragua inför Matsuveränitet som lag!

I torsdags klubbades en ny lag om matsuveränitet och matsäkerhet igenom i Nicaragua. Det finns andra länder i Latinamerika som också klubbat igenom lagar på senare tid som kan vara gynnsamma för människor och miljö, bla Ecuador, Bolivia och Guatemala.

Adolfo Hurtado, direktör för FAO:s program för matsäkerhet i Nicaragua, menar att en av styrkorna med lagen är att den inte betraktar utveckling och fattigdomsbekämpning som varandras motsatser.
Regeringen blir tvungna att se till att den fattigaste delen av befolkningen får mat bordet och en lämplig skolgång.


- Utveckling innebär att du gör den fattigaste delen av befolkningen mindre
sårbar, att människorna skyddas mot hunger och att folk själva kan ta upp kampen
för ett värdigare liv. Allt detta avspeglas i den nya lagen, som FAO har hjälpt
parlamentet att ta fram, säger Hurtado.

Till de mest utsatta hör de små och mellanstora bönderna – som producerar 80 procent av all mat. En vanlig situation i Latinamerika.
- Detta absurda faktum, har bondeorganisationerna tagit upp i många år, men med
den nya lagen blir regeringarna tvungna att erkänna, att denna stora grupp är
viktig för hela landet, ekonomiskt och socialt och att de förtjänar ett värdigt
liv, påpekar Hurtado.
Enligt Adolfo Hurtado är lagen en jättetriumf för det världsomfattande bondenätverket, La Vía Campesina, då den erkänner böndernas avgörande roll i samhället. Lagen föreslår också alternativa energikällor till oljan och bidrar därmed till ett mindre beroende av fossila bränslen och ett mer miljövänligt och hållbart jordbruk. Detta är något som flera bondeorganisationer länge har förespråkat – och nu har staten lagliga ramar för att försvara och förbättra den nationella produktionen av mat, något som bondeorganisationerna i många har försökt driva fram inom ramen för matsuveränitet.
La Vía Campesina skriver i ett uttalande att lagen är en stor seger och att man nu äntligen kan ta upp kampen mot de transnationella företagen med sin egen produktion av mat.

Förhoppningsvis kommer nu jordbrukarna få en starkare röst och mer makt över produktionen. Något som säkert kommer att gynna både människor och miljö eftersom både social och ekologisk hållbarhet faktiskt har varit viktiga aspekter för småjordbrukarna.