Sidor

02 maj, 2010

Associeringsavtal: Europas nya form av kolonialism

Under första maj talade Nicaraguas president Daniel Ortega om associeringsavtalet som är under förhandling mellan Centralamerika och EU. Han beskrev avtalet som en ny form av kolonialism.
Daniel Ortega attackerade EU:s sätt att förhandla i sitt tal inför de tusentals demonstranter som hade samlats i huvudstaden Managua.
- Acceptera vad de säger, annars får vi ingenting. Det är en ny form av ockupation, en ny form av kolonialism och en ny form av domination.

I sitt tal sa Ortega att det ekonomiska stöd som Nicaragua har föreslagit som villkor för ett avtal är en form av kompensation.
– Det är ingen donation, utan en historisk skuld Europa och USA har till våra länder.

Nicaragua och El Salvador kommer inte att vara närvarande under nästa skede av förhandlingarna.
Enligt EU ska förhandlingarna vila på tre ben: politisk dialog, utvecklingssamarbete och handel. Tyvärr ligger nästan allt fokus på handeln. Denna handel är inriktad på att gynna europeiska företag och inte att skapa förutsättningar för utveckling och fattigdomsbekämpning.
Tex. har EU även denna gång – i enlighet med styrdokumentet ”Global Europe – competing in the world” – som syfte att europeiska företag lättare ska få tillgång till naturresurserna.

Tidigare erfarenheter av handelsavtal mellan central- och Nordamerika, t.ex. CAFTA och NAFTA, har visat att den inhemska Latinamerikanska industrin påverkats negativt av avtalen. Avtalen har banat vägen för transnationella bolag vars verksamheter inom t.ex. olja och energi lett till tvångsförflyttningar av många familjer och omfattande miljöförstörelse.

Många av dessa företag äger gigantiska områden och producerar pappersmassa och djurfoder till västvärlden i monokulturer, vilket inte leder till fattigdomsbekämpning, en bättre miljö och ett hållbart samhälle.
Mycket behöver alltså ändras i både avtal och förhållningssätt gentemot Latinamerika och övriga tredje världen.