Sidor

20 juni, 2010

Världens storföretag förstår sig inte på världen

Bara 18 av de 100 största företagen i världen nämner biologisk mångfald i sina årsredovisningar. Det visar en rapport från konsultföretaget Pricewaterhousecoopers (PWC) enligt tidningen Miljöaktuellt. Två tyckte det var viktigt och en "strategisk fråga".


All forskning pekar entydigt på att biologisk mångfald och fungerande ekosystem är viktiga för mänsklighetens överlevnad och välstånd.
Detta är ju inte så märkligt egentligen eftersom samhället bygger på naturen, därifrån kommer såväl alla naturresurser som "tjänster" i form av rent vatten och luft, reglering av cykliska förlopp, tex kol och näringsämnen, klimat och andra funktioner som pollinering, naturliga fiender etc.

Tyvärr så har de här 100 företagen, som bara verkar vara intresserade av ansamling av resurser och inte har så stor koll på världen utanför sin bubbla, ganska mycket makt. Det är ganska skrämmande men om kunskap om sådana grundläggande saker saknas så är det ju inte konstigt att de beter sig som de gör.
Företagsledare i Afrika och Latinamerika var mer intresserade och oroade över biologisk mångfald och förlusten därav. Här kanske företagsledare för europeiska företag kan lära sig av företagsledare  i Latinamerika.
Nu är det inte säkert att kulturerna är speciellt annorlunda i företagen i Latinamerika, Afrika, Nordamerika och Europa, speciellt inte bland de 100 största. Det skulle kunna vara i vilken miljö man verkar som gör skillnad. Människor i Latinamerika och Afrika är på ett sätt påverkade av miljöförstöring på ett mer direkt och synligt sätt.

Tydligt är att det finns mycket kunskap som fattas. Kanske obligatorisk undervisning i basal miljö och ekologisk kunskap för alla företag är något man bör instifta.