Sidor

20 februari, 2011

Att kidnappa en händelse för egen vinning

Det har under den senaste månaden förekommit en del uttalanden i media där man tagit en händelse och försökt vinkla det så att det gynnar egna intressen. Inget nytt och konstigt kanske men det finns gånger då det blir väldigt krystat eftersom det så uppenbart inte finns några egentliga belägg för det man påstår har någon egentlig bäring. Jag tänker närmast på två uttalanden. Det ena av Apollo resebyrås VD Pär Kjellin om att turismen skulle ha bidragit till att störta regimen i Egyptien. Det andra från jägarnas riksförbund att nu, i och med dvärgbandmaskens upptäckt i en räv, så borde vi börja skjuta av räv.

Dessa två skulle jag säga är att kidnappa en händelse och försöka få det att gynna ens egna intressen som egentligen inte har att göra med den egentliga sakfrågan.


Egyptien och turism

Ta revolutionen i Egypten. Enligt Per Kjellin i en debattartikel i DN 10 februari:
"Att ta emot besökare väcker förmodligen hos många ett intresse för frihet och demokrati. De möten som turismen skapar har i sig en god påverkan."
Att en massiv turism in i landet skulle ha lett till att folk fått "nya idéer", som frihet och demokrati, och blivit mer upplysta så att säga, vilket skulle ha gjort at de till slut gjorde uppror är i bästa fall naivt. Det kan enkelt tolkas som aningen rasistiskt. Skulle Egyptier och Tunisier ha varit ovetandes om begreppen frihet och demokrati tills turister från Europa började strömma in och upplysa dem om detta? En väldigt märklig tanke. Vidare frågar Per Kjellin, retoriskt får man förmoda, om det kan vara en slump att det är i länder som är stora resmål som folket gör uppror och inte i väldigt slutna länder som Libyen och Nordkorea. Kanske bör Per ställa sig frågan: Kan det vara tvärtom, att det är till något öppnare länder som resebolagen har lyckats etablera sin industri och dit turister helst åker?
Dessutom så gör folket uppror i Libyen, Algeriet och Iran också utan massturism i flera årtionden.
VD:n för ett av de större resebolagen har gjort ett något patetiskt försök att göra sin egen bransch till en demokratins fanbärare. Ett försök att få turism att verka viktiga för samhället. De kan ju då också fortsätta tjäna pengar på människor som åker ner till olika länder och badar, tittar på byggnader och natur samt möjligtvis interagerar med lokalbefolkning ett par gånger. Det är ju så den absolut största delen av turism går till, i alla fall den som stöds av Apollo och de andra resebyråerna.

Turism har också visat sig ofta förstöra den miljö, natur och kultur som turisterna kommer för.2,3 Väldigt lite av inkomsterna från turister stannar dessutom i landet. Det mesta går via hotel, flygbolag och även restauranger till transnationella företag.
"Upp till 86 % av kostnaden för ett all-inclusive hotel i Dominikanska Republiken stannar i Storbritannien."
- Anita Roddick1


Rävjakt för att hjälpa samhället mot dvärgbandmask

I radioprogrammet Nordegren i P1 den 16 februari pratade man rävjakt.
Lars-Åke Jonzon från Naturhistoriska Riksmuséet och Solveig Larsson från Jägarnas Riksförbund satt med och diskuterade. Solveig ville jaga mer räv i hela Sverige eftersom man "ville göra en samhällstjänst" och få kontroll på dvärgbandmaskens utbredning. Det är ett löjeväckande argument eftersom dvärgbandmasken går på alla hunddjur, alltså inte bara räv. Tamhundar är antagligen en större riskkälla eftersom de rör sig bland folk mer. Massiv rävjakt kan dessutom öka sorkstammen. De är mellanvärdar, liksom människor, för dvärgbandmask och ökar de finns mer värdar som kan bära smittan till andra hunddjur, som tex tamhundar.
Bisittaren i programmet, Natalia Kazmierska, frågade om det blivit många "känslomässiga reaktioner mot rävjakten" precis som om det skulle vara de enda argumenten emot denna fåniga idé.
Dessutom behöver känslomässiga reaktioner inte var fel, speciellt inte om de backas upp av andra, etiska och/eller vetenskapliga, argument. Eller som Immanuel Kant sa
"We can judge the heart of a man by his treatment of animals"
och menade att om man behandlar djur illa och inte kunde känna något för dem riskerade det att smitta över på ens allmänna moral. En intressant tanke, även om det finns andra bättre argument för att ha etiska övervägningar även om andra organismer än männisskor.
Miljöetik är ett svårt ämne och något som vi får lämna i detta inlägg.
Vi har dock bra argument mot en massjakt på räv eftersom den varken skulle ta bort eller hindra smittan från spridning. Det är alltså bara ytterligare en kidnappning av händelse för att argumentera för egen sak, i detta fall ökad jakt.

Något att tänka på alltså när man hör människor argumentera för en sak i realtion till an aktuell händelse. Är det en kidnappad händelse med ett bakomliggande särintresse?
Se också Vested interest


1. Roddick, A., Travel that doesn't cost the earth, The Independent, 20 September, 2005
2. Unated Nations, Services in Asia and the Pacific, p. 369
3. Tourism Concern


DI, SvD