Sidor

31 juli, 2011

Dubbelbestraffning av miljödebattörer

Ibland hör man i diskussioner i miljödebatten att miljörörelsen är negativa nej-sägare utan alternativ och ibland flummiga romantiker med oseriösa alternativ. Vad ligger egentligen bakom kritiken? Det behöver inte bara gälla miljörörelsen utan alla som kritiserar något eller kommer med förslag på alternativa lösningar på olika saker.

1. Den första typen av kritik brukar uppkomma när miljödebattörer kritiserar olika system och att olika idéer om hur något ska fungera inte riktigt fungerar. Då brukar motparterna komma med argument som att man är negativ nej-sägare och att man inte har några alternativ.

2. Den andra typen av argument brukar uppkomma när miljödebattörer lägger fram alternativ av system och idéer. Då anklagar ibland motparterna miljödebattören för att vara flummig och ha romantiska idéer om världen.


Detta är en typ av härskarteknik, dubbelbestraffning, dvs. oavsett hur man gör blir det fel.
Detta i sig är ett problem och en ovilja att se till argument istället för att måla upp en nidbild och halmgubbe av argumenten och dessutom möta dem med icke-argument. Inget av motargumenten i 1 eller 2 är nämligen riktigt hållbara argument.

Att man är negativ eller nej-sägare påverkar inte styrkan i argumenten man använder. Om man tycker något är dåligt och kritiserar det med hållbara argument så blir inte de argumenten sämre bara för att de är mot en idé eller talar om hur dåligt något är.

Det här med att man inte har några alternativ till det man kritiserar är inte heller det något som påverkar validiteten i ens argument. Något kan vara väldigt dåligt även om det inte finns några bra alternativ just nu.

Att säga att någon är flummig eller har en romantisk syn på saker och ting utan vidare förklaring säger ingenting om validiteten av argumentet som framförts. Det säger bara att motparten tycker det är flummigt, vad nu det betyder, eller grundar sig i en romantiskt världsbild, vilket bara säger något om vad motparten tycker. Har man inga vidare förklaringar och argument har man inte sagt någonting.

Så om man någongång hör anklagelser om att någon är negativ, nej-sägare, flummig eller saknar alternativ har denne person inte kommit med något substantiellt för att slå hål på de argument man kritiserar.