Sidor

18 oktober, 2012

Ecocide - 5th crime against humanity

Människan håller på att förstöra det som vi lever av - Ekosystemen. Det är dags att införa en strängare lagstiftning som förhindrar detta. Därför har ett femte 'brott mot mänskligheten' kommit på förslag - Ecocide.


Detta är ett steg för att förhindra sådant som vi inte borde ägna oss åt eftersom det förstör för hela mänskligheten.

Läs mer och skriv under på:

WISH20

Eradicating Ecocide


-----