Sidor

17 oktober, 2008

Dubbel svält

Diabetes typ 1 innebär att imunförsvaret bryter ner kroppens insulinproducerande celler. Insulinet behöver kroppen för att kunna transportera in energin i form av socker från blodet in till cellerna.

Med Typ 1 diabetes fungerar alltså inte detta och man svälter ihjäl, eller får en insulinkoma.

Ungefär en halv miljon barn under 15 år har diabetes Typ 1 i världen. Internationella Diabetesfederationen uppskattar att ungefär 75 000 inte har tillgång till insulin.
Dessa människor är alltså inte bara fattiga och har ont om mat utan svälter oavsett om de äter eller inte."Den brutala sanningen är att många barn i utvecklingsländerna dör snart efter att de har fått typ 1 diabetes. Det är 87 år sedan insulinet upptäcktes och det är en skam att fortfarande alla diabetiker inte har tillgång till det livsviktiga hormonet" konstaterar Jean-Claude Mbanya vice ordförande i Internationella Diabetesfederationen.

Går det att lösa?
Den 25 oktober samlas hälsoministrar från olika utvecklingsländer tillsammans med representanter från läkemedelsföretag, diabetesföreningar m.fl för att diskutera vad som skall göras för att lösa detta problem.
Hoppas att de släpper all prestige och ekonomiska vinstintressen för att faktiskt undvika att barn dör av en sjukdom det finns väl utvecklad medicin för: Insulin, som i Sverige är gratis för alla diabetiker.


International Diabetes Federation
No Child Should Die of Diabetes.

0 kommentarer: