Sidor

21 oktober, 2008

Träden i staden

Vad gör man när träden får en sjukdom och börjar dö?

Det första man tänker på är att försöka stoppa sjukdomen. Hur? Jo man kan till exempel såga ner alla sjuka träd.
Visst! Men finns det andra alternativ? Hur sprider sig egentligen sjukdommen? Vilka träd drabbas?

Ja nog finns det mycket att ta reda på, men gör de ansvariga det? Nej. De fortsätter att hugga träd i ett desperat försök att få bukt med sjukdomen. Nästan som: "Ja vi gör ju i alla fall något".

Suck!

Detta sker i till exempel Lund. Eller har skett ett bra tag. Det handlar om almarna som har fått almsjukan. Detta är en svamp som sprids med en skalbagge. Almarna dör efter en tids sjukdom, ibland efter en lång tid.
De ansvariga för naturvård kan inte göra så mycket. Det har bestämts att träden skall bort på högre nivå.

Man skulle kunna lägga pengarna på annat. Träden har spritt smittan genom skalbaggen för länge sedan när man börjar se på trädet att det håller på att dö. Också unga träd kan vara smittbärare.

Man skulle helt enkelt kunna strunta i det och hamla, de sjuka träden av säkerhetsskäl och ha kvar stammen som en högstubbe. Detta skulle gynna många insekter som gillar att bo i dylika bosättningar.
Lite mer av all befintlig kunskap skulle behöva implementeras hos de som styr.

0 kommentarer: