Sidor

19 oktober, 2008

Amerikas Sociala Forum

Nu har Amerikas Sociala Forum som hölls i Guatemala 12-16 oktober avslutats.
Teman såsom folkens motstånd mot nyliberalism, matsuveränitet, jordreformer samt ursprungsfolkens kulturella och politiska rättigheter lyftes fram och diskuterades under veckan.

Bland annat kvinnors rättigheter var temat i ett flertal aktiviteter och som ett genomgående tema under forumet. En viktig del var abortfrågan och man protesterade bla. mot kyrkans inblandning i många av de latinamerikanska ländernas hårda abortlagstiftning.

Associeringsavtalet: EU-Cetralamerika
Centralamerikas folkrörelser avvisade associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika. Man menade att skyddet av miljön, rätten till matsuveränitet och rätten till vatten skulle påverkas negativt.
I Sverige visade många sin solidaritet genom de 7405 namnunderskrifter mot avtalet och för rättvisa handelsvillkor som lämnades över till regeringen den 16/10. Man krävde bla att den jordbrukande befolkningen själva skall ha makten över sin produktion och få vara med i förhandlingarna .
Under de diskussioner som följde var regeringens sakkunniges kommentar:

"Ni har passerat min kunskapshorisont" -Lars Höstbeck, politiskt sakkunnig åt handelsminister Ewa Björling

Läs mer här

Ursprungsbefolkningens roll
... fanns med som ett eget tema under veckan som behandlade deras rättigheter. Mycket behöver göras för att öka deras inflytande och inte som nu endast se dem som ett folkloristiskt inslag.
Detta blev ganska tydligt i Bolivia där de rika delarna, där majoriteten är vita européer, ville bli självständiga när indianbefolkningen fick ökat inflytande över politiken och en kraft att räkna med och inte bara var en färgglad kuriosa för turister längre. Ungefär så behandlas de flesta ursprungbefolkningar i de latinamerikanska länderna.

0 kommentarer: