Sidor

15 november, 2008

Europas konsumenter köper GMO-produkter: Omedvetet?

EU-kommissionen har kommit ut med en rapport (Do European Consumers Buy GM Foods?) om hur konsumenter väljer eller väljer bort mat som innehåller genmodifierade grödor (GMO).

Analysen visar att de flesta konsumenter inte aktivt undviker GMO-produkter och att det sätt som människor svarar på enkäter om GMO-livsmedel inte är en tillförlitlig guide till vad de gör när de handlar i livsmedelsbutiker.

"Vi drar slutsatsen att en viktig faktor som styr européers konsumtion av GMO-produkter är huruvida detaljhandeln beslutar att göra dem tillgängliga för konsumenter eller ej. Således tyder vår studie på att frågan 'Köper europeiska konsumenter genförändrade livsmedel?' kan besvaras med 'ja – när möjligheten finns'."


Att dra slutsatsen att människor vill ha, köpa eller stödja GMO är lite vansklig. 48% av dem som hade köpt sådana livsmedel sa att de aldrig skulle vilja göra det. Ganska få människor tittar alltså på innehållsförteckning eller etiketter, vilket är vad man kunde gissat.

Man skulle kunna dra en parallell till textilhandeln. Att människor köper kläder etc som tillverkats i tredje världen under minst sagt horribla arbetsförhållanden och miljökonsekvenser betyder nog inte att folk i allmänhet vill att det ska vara så.
Mycket bygger nog på om man känner till det, vilka alternativ som finns och priset på de olika alternativen.

Handeln tar inte sitt ansvar heller.
Det skulle vara bra om det inte hela tiden fastnade i diskussionen där handeln säger att man inte kan ställa högre krav på bra villkor om inte kunderna efterfrågar det. Kunderna köper de kläder och den mat som finns om det inte finns alternativ. Man skulle önska att konsumenter var lite mer krävande och medvetna när det finns alternativ.
Jag tycker det börjar bli mer så nu, handeln kan egentligen inte längre skylla på dålig efterfrågan. Även om människor inte skulle efterfråga alternativ så borde handeln ta mer ansvar och ställa krav på produktionen.
Det gäller ju maten också och där har det ju kommit lite längre.
I frågan om GMO finns nog både för och nackdelar. Ett problem är att nackdelarna inte är tillräckligt kända. Det vill säga, bara för att man inte känner till fler nackdelar betyder inte att det inte finns!
Mer forskning om detta behövs alltså.

0 kommentarer: