Sidor

31 januari, 2009

Brist på alternativ

På flera ställen i landet, tex i Lunds kommun, tar man ner träd när sk. trädexperter anser att de inte är värda något och är en fara för allmänheten.
Ibland stämmer det att träden kan vara så angripna av röta att stora grenar riskerar att ramla ner. Ibland sker simpla misstag pga brist på kunskap.
Det som de flesta parkansvariga och trädexperter verkar ha missat är en urgammal kunskap om hur träd kan skötas utan att utveckla kronor med stora grenar, jag tänker på hamling. Det skulle vara ett effektivt sätt att ha träd i staden. Man skulle också kunna hamla stora träd som ett alternativ till att helt hugga ner dem. Man kapar kronan så det blir ett "skelett" av de stora grenarna kvar. Detta kan anpassas så att ingen av de kvarvarande grenarna riskerar att ramla ner. I början kan det se lite "fult" ut, men det är mest en vanesak. Ett stort hamlat träd med sin buskiga krona kan vara väldigt dekorativt, tycker jag i alla fall.


Träd fyller många funktioner
Träd är viktiga för den biologiska mångfalden. Mängder av arter kan vara knutna till gamla träd, även döda sådana. De fyller även en viktig funktion för oss människor. Få organismer har väl en sådan kulturell förankring hos oss som träd. De flesta tycker något om träd. De är också viktiga som luftrenare och många studier, bla vid SLU, har visat att vackra naturmiljöer påverkar hälsan positivt.


HD,

2 kommentarer:

Anonym sa...

Träd är viktigt för trivseln! Hamling var ett bra förslag!

Anonym sa...

Hamla stora träd? Du menar stympning och toppkapning? vilket skapar faliga träd med garanterad röta och förkortad livslängd, för att inte tala om att trädet förlorar sitt ursprungliga utseende med alla sina "vattenskott" som sticker rakt upp. En liten fråga, efter en stympning av ett stort träd, som vissa okunniga kallar "hamling", kräver inte det årligt återkommande hamling? Eftersom jag misstänker att du vet skillnaden mellan förankringen av en gren till stammen och ett vattenskotts förankring. Enkelt förklarat så sitter ju vattenskottet endast fast i det yttersta skiktet dvs. precis innanför barken, vilket kan bli livsfarligt med dessa löst förankrade "vattenskottsgrenar" då de ev. glöms av och blir grova och lätt bryts av vid ett stormigare väder. Hamling = Ja ! (som man startar på ungträd) Stympning = NEJ !! (på äldre träd)