Sidor

15 mars, 2009

Småbrukare fördrivs med militär

Den 11 mars försökte ett femtiotal poliser, understödda av militär, ta sig fram till två byar i Sierras de las Minas i nordvästra Guatemala för att tvångsförflytta byarnas invånare. Regeringen hävdar att marken är skyddat område men småbrukarna protesterar och menar att de bodde där innan beslutet fattats.

Under en presskonferens i fredags fördömde CNOC (en nationell jordbrukarorganisation) regeringens politik, som ofta resulterar i tvångsförflyttningar när den inte vill ha kvar småbrukare på marken.
I fallet Sierras de las Minas, liksom i många andra fall, tar regeringen stöd i lagen för skyddade områden. Regeringen menar att de byar, som hotas av tvångsförflyttning, ligger på skyddad mark. Enligt CNOC bodde familjerna på området innan lagen trädde i kraft.

- Vi har under lång tid sökt föra en dialog med regeringen kring markfrågan för
att nå en hållbar lösning, men de är inte intresserade utan fortsätter att
främja en politik som gynnar enskilda intressen och innebär
tvångsförflyttningar, säger Rodrigo Pop, medlem i CNOC:s styrelse.

Guatemalas befolkning har genomlevt 36 år av inbördeskrig, vilket tog slut 1996. Många är fortfarande rädda för polis och militär och påminns om åren av förföljelse och massakrer.

CNOC kräver att president Álvaro Colom omedelbart stoppar alla tvångsförflyttningar, att regeringen hörsammar deras krav på en jordbruksreform och att institutet för mänskliga rättigheter vakar över människors liv mot bakgrund av de övergrepp som begås mot småbrukare och ursprungsfolk.
På senare tid har det rapporterats om allt fler fall av förföljelse av ledare från ursprungsfolksorganisationer runt om i landet. Det handlar särskilt om personer som har organiserat sig för att försvara naturresurser i områden där människor bor och riskerar att förlora sin mark och därmed grunden för sin överlevnad om marken säljs ut.

0 kommentarer: