Sidor

21 mars, 2009

Guaranífolk får sin mark tillbaka

Sedan Evo Morales regering kom till makten 2006 har jordfrågan varit i fokus och regeringen vill att 20 miljoner hektar mark, eller en femtedel av Bolivias produktiva jord, ska återlämnas till ursprungsfolken till 2013. I lördags överlämnades 36 000 hektar mark till Guaranífolket i Alto Parapetí i sydöstra Bolivia. Detta efter att man upptäckts att minst 50 familjer hållits fångna som slavar av storgodsägare.

Enligt boliviansk lag måste man för att få äga mark se till att den fyller en "social och ekonomisk funktion". Ägd mark måste användas så att den är till nytta för människor i området, antingen genom en produktion i proportion till ytan eller att folk lever och verkar där. Eftersom de minst 50 familjer man fann var fångna i slavarbete uppfyller marken inte kraven på social och ekonomisk funktion och därför ska den delas ut till ursprungsfolk och jordlösa.

- Den här marken har alltid varit vår och den kommer alltid att förbli det. Under lång tid har den varit ockuperad av storgodsägare, transnationella företag och politiska partier. Men vi ger aldrig upp vår historiska kamp och våra rättigheter, utropade Wilson Changaray, ordförande för guaranífolkets största organisation APG.

I staden Santa Cruz sade den ultrakonservativa ledaren Carlos Valverde Barberí till radiokanalen Patria Nueva att "man borde skjuta ihjäl ursprungsfolken som kommer hit och ockuperar jord, för det är sådana som bara kör över och de ska inte tro att vi är lika".

Presidenten Evo Morales menade att jordkonflikterna och förtrycket är ett 500 år gammalt problem som kom hit med den europeiska erövringen.
- Det kan vi inte kan lösa under tre år i regeringen. Men att den här marken nu återlämnas är ett resultat av ursprungsfolkens historiska kamp för sina territorier.


Förhoppningsvis kommer marken nu att användas på ett bättre sätt och komma befolkningen tillgodo istället för avkastningen hamnar i fickorna på transnationella företag och maten i Europa och USA.

0 kommentarer: