Sidor

17 januari, 2009

Jordbruk inte bara produktion

Efter att själv ha växt upp nära ett jordbruk och varit med på alla moment inser man att jordbruk inte bara är en fabrik av mat. Det blir något mer. Jorden, djuren, naturen. Svårt att beskriva utan att romantisera det hela. När man jobbar med och träffar jordbrukare både i Sverige och i andra delar av världen möts man ofta av människor som är engagerade i sin mark, speciellt , lite generaliserat, småjordbrukare. Det kan säkert ha bidragit till ett visst naturskydd på vissa ställen. Möjligtvis att det är en skillnad på småbönder och storjordbruk.

Där marken varit alltför produktiv har man inte kunnat stå emot trycket på intensifiering med endast hög avkastning på kort sikt som mål. Speciellt efter påtryckningar på tredjevärlden-länder från de rika länderna att öppna sina importtullar och att få dem att privatisera marken och sälja ut den till transnationella företag.
Småjordbruk, familjejordbruk brukar, inte sällan, marken ganska uthålligt och producerar mat till närområdet istället för att exportera.

I en krönika på Gristmill skriver Jim Goodman att jordbrukare känner mer för sin mark än bara för att producera mat. Han rekommenderar där en bok för den som vill läsa mer: Food Is Different: Why the WTO Should Get Out of Agriculture

Jag kan lägga till: The Global Food Economy: The Battle for the Future of Farming
Dessa böcker förklarar varför frihandelsavtal inte har lyckats med vad de lovat och varför småjordbrukare motsätter sig tex WTO.

Här ett inlägg från en bloggare i Sydafrika om jordbruksutveckling och hur man måste bli oberoende matförsörjare. "Give a man a fish and feed him for a day, teach him to fish and feed him for a lifetime”. Bloggen är ny och ser lovande ut.

Hur producerar vi mat hållbart?
Det är en delikat fråga. Jag tror inte svaret ligger enbart i en lösning, GMO kommer inte lösa alla problem. Morgondagens jordbruk måste ses som en helhet där fokus inte bara ligger på själva grödan utan också på landskapet som helhet. Här produceras och bibehålls biologisk mångfald, ekosystemtjänster och andra organismer vi använder, såsom vilda växter och djur till föda och medicin, material och upplevelser.

Småskaligt jordbruk har många gånger visat sig vara mer produktivt per hektar om man räknar på allt gården producerar och inte bara på en gröda. De stora industrialiserade jordbruken är dessutom helt beroende av stora mängder billig energi i form av olja, något som i sig är ohållbart i längden. De förstör dessutom miljön och utarmar jorden.

Vía Campesina är en global bondeorganisation som jag skrivit lite om tidigare. De har arbetat och arbetar fram en alternativ strategi för att bekämpa fattigdom och skapa ett hållbart jordbruk. Ett alternativ till frihandel och industrijordbruk.
Matsuveränitet är en central del i detta vilket innefattar inte bara tillgång till mat, utan också möjligheten för människor att själva, utifrån lokala kulturella och sociala förutsättningar kunna välja hur maten ska produceras, konsumeras och distribueras

Jordbruk är mer än bara produktion av mat!
Mat är mer än en vara man kan handla med!

Miljöaktuellt, ETC, Sydsvenskan, DN, Sydsvenskan

14 januari, 2009

Kritik från olika håll

Nu har det gått ett tag sedan sist. Tog lite ledigt i skrivandet.

En väldig massa bloggar och och tidningsartiklar har ägnat sig åt de senaste våldsupptrappningarna i Gaza.
Stöd för folket i Gaza och kritik mot Israel kommer också från en massa håll ute i världen bland politiker, humanitära organisationer och andra ideella organisationer.

Nu finns det ju en hel del konflikter i världen och andra hemskheter också som folk dör av men det är på något sätt alltid vissa konflikter, händelser och delar av världen som får mest uppmärksamhet. Något som tex The Evolving Ape ägnat en del tankar åt.
Eftersom jag brukar skriva om händelser från den Latinamerikanska kontinenten som inte media brukar fokusera på tänker jag kommentera en mediatät händelse också (ödmjukt eller hur). Dock med en latinamerikansk vinkel.


Exempel på protester från lite mindre kända håll är från bla Subcomandante Marcos, ansiktet utåt för gerillarörelsen i Mexicos som kämpar mot bla. förtrycket av ursprungsfolk.
Det var 1994 som Zapatisterna förklarade krig mot den Mexikanska regeringen som ett svar mot det förtryck som ursprungsfolk och andra utsattes för.
Namnet kommer från revolutionen i Mexico 1910 och en av frontfigurerna, som stod på småböndernas sida, Emiliano Zapata.
Zapatisterna är numera mer av ett politiskt parti eller oppositionell organisation efter att 2005 ha lagt om sin strategi. De brukar uttala sig och stödja olika utsatta grupper runt om i världen. De här gången går stödet till Gaza.

- Vi kanske inte stoppar någon bomb och våra ord kanske inte förvandlas
till någon sköld, men kanske lyckas orden samlas med andra och tillsammans
förvandlas till ett brus, sedan till en röst och sedan till ett skrik som hörs
till Gaza. Vi, zapatister från EZLN, vet hur viktigt det är att, mitt i
förstörelse och död, höra uppmuntrande ord.


Latinamerikaner är ett engagerat folk och det har hållits mängder av fredliga demonstrationer i Latinamerika.
.

Arne Naess död

Arne Naess som startade den så kallade ekosofin, en grön filosofi, avled igår 13/1.
Han hade en hel del kul idéer och skrev bra.

Bla de mest kända är Ekologi, samhälle och livsstil (1973), en sann miljövetenskaplig bok där han sätter miljöfrågorna i samhällsperspektiv och tar upp även rättvisefrågor.SVD