Sidor

15 november, 2008

Tyst vår lika aktuell idag

1962 gav Rachel Carson ut Tyst Vår, en bok som beskrev hotet mot naturen pga de alla gifter man använde i bla jordbruket, DDT, dialdrin, 2,4-D etc. Den fick stor genomslagskraft och ledde till förbud av många gifter.

Tyvärr fortsätter man använda gifter man inte vet så mycket om. Speciellt i tredje världen där man antingen inte känner till farorna eller där transnationella företag inte tycker det spelar någon roll att använda gifter i tredje världen som är förbjudna i deras hemländer.Stora arealer av soja i tex Sydamerika som går till djuruppfödning i väst, bara det ett miljöproblem, sprutas dessutom med Paraquat och 2,4-D.Ett aktuellt exempel är Papaya från brasilien.

0 kommentarer: