Sidor

25 oktober, 2008

Smart sätt att hitta miljömärkta kläder

Naturskyddsföreningen har lanserat en ny tjänst där man kan hitta butiker som säljer miljömärkta kläder.

Testa HÄR

Den funkar rätt bra. Man får upp en lista på kläder som passar sökkriterierna och en karta på vart de ligger.

Man kan också ge betyg till butiken om man redan har varit där.

24 oktober, 2008

Regeringen skiljer på folk och folk: Allemansrätten hotad

Regerngen vill försvaga stranskyddet. Enligt ett förslag från miljödepartementet så ska kommunerna få besluta om dispenser från strandskyddet."Det är en mycket stor risk att exploateringen av stränderna kommer att fortsätta och till och med öka i de områden som är särskilt skyddsvärda. Regeringens förslag sätter inte alls stopp för en sådan utveckling"

säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen
Pressmedelandet HÄROm man ser hur Länsstyrelserna har skött detta och vilka som har fått dispenser så kan man undra hur det ska gå om kommunerna ska få rätt att ge dispenser.


Vanligtvis brukar det gå till så att män(niskor) som har kontakter bland de som har dispensrätt helt plötsligt får lov att bygga en villa nära en sjö och därmed hindra allmänheten från att använda stränderna.

22 oktober, 2008

Förlust av biologisk mångfald värre än finanskris

Under det tyska ordförandeskapet i EU beställde den tyske miljöministern Sigmar Gabriel och EU:s miljökomissionär Stavros Dimas en ekonomisk studie om biologisk mångfald och de tjänster som naturen ger oss, sk ekosystemjänster.
Studien heter ”The Economics of Ecosystems & Biodiversity” och har givits ut av EU-kommissionens miljödirektorat.

"På Wall Street har man enligt olika beräkningar hittills förlorat mellan 1 och 1,5 tusen miljarder dollar i finanssektorn. Sanningen är att vi för närvarande förlorar åtminstone mellan 2 och 5 tusen miljarder dollar per år i naturkapital"
Det säger Pavan Sukhdev, som leder studien, och är ekonom och chef inom globala marknader på Deutsche Bank med specialkunskaper inom miljöekonomi.


Ja nu borde väl till och med de inbitna marknadsfundamentalister vakna.

Och detta är ju bara den ekonomiska aspekten på bevarandet av biologisk mångfald och fungerande ekosystem.

KÄLLA: Miljöaktuellt

21 oktober, 2008

Träden i staden

Vad gör man när träden får en sjukdom och börjar dö?

Det första man tänker på är att försöka stoppa sjukdomen. Hur? Jo man kan till exempel såga ner alla sjuka träd.
Visst! Men finns det andra alternativ? Hur sprider sig egentligen sjukdommen? Vilka träd drabbas?

Ja nog finns det mycket att ta reda på, men gör de ansvariga det? Nej. De fortsätter att hugga träd i ett desperat försök att få bukt med sjukdomen. Nästan som: "Ja vi gör ju i alla fall något".

Suck!

Detta sker i till exempel Lund. Eller har skett ett bra tag. Det handlar om almarna som har fått almsjukan. Detta är en svamp som sprids med en skalbagge. Almarna dör efter en tids sjukdom, ibland efter en lång tid.
De ansvariga för naturvård kan inte göra så mycket. Det har bestämts att träden skall bort på högre nivå.

Man skulle kunna lägga pengarna på annat. Träden har spritt smittan genom skalbaggen för länge sedan när man börjar se på trädet att det håller på att dö. Också unga träd kan vara smittbärare.

Man skulle helt enkelt kunna strunta i det och hamla, de sjuka träden av säkerhetsskäl och ha kvar stammen som en högstubbe. Detta skulle gynna många insekter som gillar att bo i dylika bosättningar.
Lite mer av all befintlig kunskap skulle behöva implementeras hos de som styr.

20 oktober, 2008

Fiskodling, nötboskap och miljö: är debatten förenklad?

Lyssnade på Vetandes Värld på P1 i lördags den 18/10. Hans Ackefors professor i Zooekologi vid Stockholms universitet intervjuades angående fiskodling. Han menade att man borde vara öppen för möjligheten att utöka odlingen av fisk.
Håller med om många argument.

Fiskodling i jämförelse med köttproduktion tar betydligt mindre energi, vatten, foder och producerar mindre växthusgaser.
Detta har man kommit fram till i en Amerikansk undersökning, (World Aquaculture, September 2008, vol 39 no 3). Mycket av köttproduktionen, för att inte säga majoriteten, bidrar till stora miljöproblem. Stor energiåtgång, stor vattenåtgång, skövling av regnskog för bete och foderproduktion och fan och hans moster. Här skulle en minskad köttproduktion och kanske ökad fiskodling helt klart vara bra för miljön.
Vad gäller fiskodlingen finns en hel del kritik dock. Till exempel Nils Kautsky, också han vid Stockholm universitet och professor i marinekologi, är kritisk och menar att fiskodlingar bidrar stort till övergödningen. Det finns också problem med fisk som rymmer och blandar sig med vilda populationer som blir mindre livskraftiga.

Flera aspekter
Det finns dessutom en del av nötproduktionen som faktiskt kan gynna miljön. Detta är den numera lilla del av betesdjuren som betar i naturbetesmarker. Detta gynnar biologisk mångfald som är beroende av betande djur och att det hålls öppet. Naturbetesmarkerna är dessutom oftast marker som är ganska lågproduktiva och svåra att odla på. Betesdjuren kan däremot utnyttja de örter, buskar etc som växer här, och omvandla det till mat för de som äter kött och dricker mjölk.

Om man äter kött skall man alltså inte göra detta för ofta och välja naturbeteskött från Sverige. Absolut inte kött från djur som stått inomhus och transporterats runt halva jorden.

Här en bra sammanfattning från WWF om maten och miljön

19 oktober, 2008

Amerikas Sociala Forum

Nu har Amerikas Sociala Forum som hölls i Guatemala 12-16 oktober avslutats.
Teman såsom folkens motstånd mot nyliberalism, matsuveränitet, jordreformer samt ursprungsfolkens kulturella och politiska rättigheter lyftes fram och diskuterades under veckan.

Bland annat kvinnors rättigheter var temat i ett flertal aktiviteter och som ett genomgående tema under forumet. En viktig del var abortfrågan och man protesterade bla. mot kyrkans inblandning i många av de latinamerikanska ländernas hårda abortlagstiftning.

Associeringsavtalet: EU-Cetralamerika
Centralamerikas folkrörelser avvisade associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika. Man menade att skyddet av miljön, rätten till matsuveränitet och rätten till vatten skulle påverkas negativt.
I Sverige visade många sin solidaritet genom de 7405 namnunderskrifter mot avtalet och för rättvisa handelsvillkor som lämnades över till regeringen den 16/10. Man krävde bla att den jordbrukande befolkningen själva skall ha makten över sin produktion och få vara med i förhandlingarna .
Under de diskussioner som följde var regeringens sakkunniges kommentar:

"Ni har passerat min kunskapshorisont" -Lars Höstbeck, politiskt sakkunnig åt handelsminister Ewa Björling

Läs mer här

Ursprungsbefolkningens roll
... fanns med som ett eget tema under veckan som behandlade deras rättigheter. Mycket behöver göras för att öka deras inflytande och inte som nu endast se dem som ett folkloristiskt inslag.
Detta blev ganska tydligt i Bolivia där de rika delarna, där majoriteten är vita européer, ville bli självständiga när indianbefolkningen fick ökat inflytande över politiken och en kraft att räkna med och inte bara var en färgglad kuriosa för turister längre. Ungefär så behandlas de flesta ursprungbefolkningar i de latinamerikanska länderna.