Sidor

25 januari, 2009

Ny konstitution i Bolivia?

Idag röstar Bolivia om den nya konstitutionen. Den första av de runt 20 i Bolivias historia som röstas fram av folket.

Den innehåller en hel del förändringar som är väldigt impopulära bland den rika eliten och kyrkan.
Själva ryggraden i de 411 artiklarna är integreringen av ursprungsbefolkningen och flera föreskrifter om medborgeliga rättigheter.

Ett av kapitlen som orsakat stora diskussioner är det om de juridiska instanserna. Förslaget är att man genom direktval skall välja de som skall sitta i domstolarna och om de grundläggande direktiven där.

Ett annat kontroversiellt förslag är att ursprungsminoriteterna, förutom Quechua och Aymara, skall få större självbestämmande och vara representerade i regeringen.

Andra förslag innefattar:

- omfördelning av mark

- större rättigheter för kvinnor, som rätten att inte bli utsatt för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld.


- att katolska kyrkan får samma rang med andra religioner.

“Bolivianska staten respekterar och garantiserar var och ens rätt att välja religion och andlig tro i enlighet med sin kosmovision. Staten ställer sig oberoende till kyrkan”.

Därmed skulle kyrkan förlora sin ställning som statsreligion och med det många privilegier.


Jag tror personligen att Bolivia kan tjäna en del på lång sikt med den nya konstitutionen. Förhoppningsvis lyckas Evo Morales att förena Bolivia så att det inte blir för stora motsättningar mellan grupper.
Tyvärr så är ursprungsbefolkningen väldigt åsidosatt och diskriminerad som det är nu och har så varit de senaste 500 åren, eller så. Det finns en del grupper som vill att det skall förbli så.
Den nya konstitutionen inkluderar ursprungsbefolkningen i politiken och kan så på lång sikt skapa mer tolerans.

La Razón, SVD, DN

0 kommentarer: