Sidor

24 mars, 2009

Stora Enso: inte bara papper

Med start på den internationella kvinnodagen genomförde kvinnor från småbrukarorganisationen Via Campesina en serie aktioner i protest mot den brasilianska jordbruks- och skogsindustrin. Aktionerna syftar till att uppmärksamma de negativa följderna av exportdrivna monokulturer, i synnerhet eukalyptus-, sockerrör- och sojaodlingar, men har mötts av motstånd från polisen.

I delstaten Rio Grande do Sul, i södra brasilien, ockuperade cirka 700 kvinnor mark som tillhör pappersmassaföretaget Votorantim Cellulose, och delar av företagets eukalyptusplantage saboterades. Militärpolis uppges ha ingripit mot ockupanterna och flera kvinnor har fängslats.

Utbredningen av eukalyptusodlingar i Brasilien, där också svensk-finska pappersmassaföretaget Stora Enso investerar kraftigt, har fått skarp kritik från miljöorganisationer och sociala rörelser. Kritiken har pekat på hur dessa enorma monokulturer trängt bort den biologiska mångfalden av djur- och växtarter, förorenat miljön med användningen av högintensiva bekämpningsmedel, samt sugit upp enorma areal vatten som torkar ut jorden och drabbar närliggande samhällen. Protesterna mot dessa eukalyptusplantagen följer en lång rad aktioner ledda av sociala rörelser, ursprungsfolks- och miljöorganisationer i området.

I Sverige har Latinamerikagrupperna nyligen startat en kampanj mot Stora Enso's odlingar av eukalyptus. En artikel om detta finns att läsa här.

0 kommentarer: